Sulka II -hanke starttasi Mäntyharjulla ja Heinolassa

16.08.2010|Ulkoile

Suomen Ladun valtakunnallisessa hankkeessa paneudutaan Mäntyharjun ja Heinolan lisäksi 13 muun kunnan ulkoilumahdollisuuksien nykytilaan.

Ulkoilu suomalaisten tärkein liikuttaja

Vuodesta toiseen useat eri tutkimukset todentavat saman faktan: suomalaisten yleisimmät liikuntapaikat ovat ulkoliikuntapaikkoja. Vaikka sisäliikuntapaikkojen asema suosituimpien liikuntapaikkojen joukossa on varsinkin nuorten keskuudessa kasvanut, pysyy ulkoliikuntapaikkojen asema vankkana. Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia väestöstä nimeää yleisimmäksi liikuntapaikakseen kevyen liikenteen väylät, ulkoilureitit, maantiet tai muu rakentamaton luonto.

Mikä ihmeen Sulka II?

Suomen Latu aloitti syyskuussa 2009 SULKA II -hankkeen 15 suomalaisen kunnan ulkoilumahdollisuuksien selvittämiseksi ja kehittämiseksi. Hanke sijoittuu vuosille 2009–2011. Hanke toimii 10-vuotisseurantatutkimuksena vuosina 1998–2000 toteutetulle Sulka I -hankkeelle, jossa selvitettiin yli 400 kunnan ulkoilumahdollisuudet. Tähän mennessä hanke on alkanut Kokkolassa, Mikkelissä, Oulussa, Rovaniemellä ja Sodankylässä. Syksyn 2010 aikana hanke alkaa Mäntyharjun ja Heinolan lisäksi Jyväskylässä, Parikkalassa ja Kouvolassa.

Vastaako tarjonta kysyntään?

Sulka II -hankkeen tavoitteena on selvittää vastaako nykyinen ulkoilupaikkojen tarjonta niihin kohdistuvaan kysyntään? Seurantatiedon avulla pystytään tarkastelemaan ulkoilupaikkojen kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samalla tuotetaan kunnille tietoa ulkoilumahdollisuuksien kehittämisen tueksi.

Työryhmä selvittämään Mäntyharjun ja Heinolan ulkoiluolosuhteiden nykytilaa

Hanke alkaa molemmissa kunnissa ulkoilutyöryhmän kokoamisella. Kunnissa ulkoilutyöryhmään on kutsuttu vapaa-ajan, kaavoituksen, ympäristön, maatalouden ja matkailun ulkoilun asiantuntijat keskustelemaan ulkoiluolosuhteiden nykytilasta, viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneista muutoksista ja tulevaisuuden ennusteista. Myöhemmin myös asukkaiden ääni pääsee kuuluviin kunnassa toteutettavan asukaskyselyn ja talvella järjestettävän asukaspaneelin avulla.

Lisätietoja hankkeesta:

Suomen Latu ry, SULKA II -hankkeen projektikoordinaattori Eveliina Nygren, 040 759 6057, eveliina.nygren@suomenlatu.fi

Lisätietoja Mäntyharjun ulkoiluolosuhteista paikallisesti:

Mäntyharjun kunta, vapaa-aikasihteeri Pertti Petman, 040 5859 451, pertti.petman@mäntyharju.fi

Mäntyharjun Reissupolku ry, puheenjohtaja Tapio Sinkko, 0400 653281, reissupolku@hotmail.com

Lisätietoja Heinolan ulkoiluolosuhteista paikallisesti:

Heinolan kaupunki, liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen, 0500 618 785, matti.nieminen@heinola.fi

Heinolan Latu, Kirsi-Marja Vihervaara, 050 564 5064, kirsi-marja.vihervaara@heinola.fi