Sopimuspohja ulkoilureittien perustamiseen

11.06.2019|Liikuttaja/Hyvät käytännöt Liikuttaja: Kaikki uutiset Ulkoile

Suomen Latu on julkaissut Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:n kanssa mallin ulkoilureittien perustamiseen sopimuksella.

Ulkoilureitti perustetaan useimmiten yksityisoikeudellisella sopimuksella, joka kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Joskus reitin perustamiseen on tarpeen käyttää ulkoilulain mukaista ulkoilureittitoimitusta.

Tässä esitetty sopimisen malli on tarkoitettu ulkoilureittien perustajien, ylläpitäjien ja maanomistajien väliseen asioista sopimiseen ja se kattaa erilaisten ulkoilureittien perustamista, ylläpitoa ja lakkauttamista koskevat yleisimmät tilanteet.

Mallia voidaan soveltaa jokamiehenoikeudella tai muutoin käytettävillä, ulkoiluun tarkoitetuilla reiteillä.

Lataa sopimuspohja tästä (PDF avautuu uuteen ikkunaan)