Parikkalan ulkoilupaikkojen asukaskyselyn tulokset julkistettu

18.12.2010|Ulkoile

Parikkalan kunta ja Suomen Latu tekivät Parikkalan asukkaille ulkoiluolosuhteiden asukaskyselyn, joka oli auki kunnan kotisivuilla neljän viikon ajan. Vastauksia saatiin yhteensä 154 :lta asukkaalta, joka on 2,6 prosenttia Parikkalan asukkaista.

Parikkalassa järjestetyn ulkoiluolosuhteiden asukaskyselyn tulosten mukaan parikkalalaiset antavat kunnan reiteille (kuntoreitit, luontopolut ja hiihtoladut) arvosanan tyytyväinen ja parhaimman arvosanan saavat ulkokentät.

Eniten kehittämistä asukaskyselyn mukaan vaativat pyörätiet ja kevyen liikenteen väylät. Varsinkin kylistä keskusta-alueelle suuntautuvien pidempien reittien kehittämiseen toivotaan panostuksia. Myös ulkoilupaikkojen tiedottamista (sähköisiä karttamateriaaleja ja kunnonseurantaa). Ulkoilureittien osalta asukkaat toivovat kunnan kiinnittävän vielä huomioita viitoituksiin ja opasteisiin sekä varsinkin hiihtolatujen kunnossapitoon.

Asukaskyselyssä kerättiin tietoa myös parikkalalaisten ulkoilutottumuksista. Asukaskyselyn vastaajat olivat aktiivisia ulkoilijoita ja eniten ulkoiluun käytetään tyypilliseen tapaan pyöräteitä ja erilaisia omaehtoiseen ulkoiluun soveltuvia kohteita: hiihtolatuja, lähimetsiä, kuntoratoja ja luontopolkuja. Suosituimpia ulkoilupaikkoja Parikkalassa ovat kesällä kevyen liikenteen väylät ympäri kuntaa, erilaiset metsäreitit sekä retkeilyreitit erona lumisen kauden eniten käytettyyn hiihtolatuun.

Asukaskyselyn raportti nähtävissä osoitteessa www.parikkala.fi

Tulokset osaksi ulkoiluolosuhteiden kehittämistä: Parikkalan ulkoiluolosuhteiden selvitys julkaistaan alkukesästä 2011

Asukkailta asukaskyselyn ja -paneelin avulla kerättyä tietoa käytetään osana laajempaa selvitystä Parikkalan ulkoilumahdollisuuksien nykytilasta ja muutoksesta. Selvityksessä on listattu Parikkalan ulkoilupaikat ja arvioitu Parikkalan ulkoilupaikkojen kokonaisuuden kehittämistarvepainotuksia asukaskyselyn rinnalla. Selvitystä tekee Parikkalalle perustettu ulkoilutyöryhmä joka koostuu vapaa-ajan, ympäristön, matkailun ja teknisen toimen ulkoiluasiantuntijoista. Parikkalan Latupiiat ja -pojat ry on edustanut asukkaita työryhmässä. Parikkalan ulkoilutyöryhmä perustettiin Suomen Ladun syyskuussa 2009 aloittaman SULKA II -hankkeen tiimoilta. Selvitys Parikkalan ulkoiluolosuhteista julkaistaan alkukesästä 2011.

Parikkala toimii Sulka II -hankkeen hankekuntana. Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hankkeessa käydään läpi 15 suomalaisen kunnan ulkoilumahdollisuudet vuosina 2009 – 2011.  Vuonna 2011 tiedot kerätään valtakunnalliseksi raportiksi kuntien ulkoilumahdollisien nykytilasta, muutoksesta ja tulevaisuuden ennusteista. Valtakunnalliset tulokset julkistetaan 1.12.2011.

Lisätietoja Parikkalan ulkoilupaikoista:

Parikkalan kunta, vapaa-aikasihteeri Jari Venhovaara, 044 781 1933, jari.venhovaara@parikkala.fi

Parikkalan Latupiiat ja Pojat, puheenjohtaja Matti Pulkkinen, 050 465 2462, matti.pulkkinen@luukku.com

Lisätietoja Sulka II -hankkeesta ja asukaskyselyn tuloksista:

Suomen Latu, SULKA II-hankkeen projektikoordinaattori Eveliina Nygren, 040 7596057, eveliina.nygren@suomenlatu.fi