Ohjaa ja innosta perheliikuntaan

05.02.2014|Ulkoile

Perheliikuntaverkoston uusi Ohjaa & innosta -opas innostaa liikkumaan koko perheen voimin.

Perheliikuntaverkoston uusi opas kannustaa perheitä liikkumaan yhdessä. Perheliikunnan avulla vuorovaikutus vahvistuu, jokainen tulee huomioiduksi ja osallisuus muuttuu tarinoiksi ja muistoiksi.

Opas korostaa sekä ohjattua että omaehtoista liikkumista. Omaehtoinen perheliikunta on spontaania ja edullista kotona ja lähiympäristössä toteutuvaa arjen fyysistä aktiivisuutta esimerkiksi leikkien ja hyötyliikunnan avulla. Säännöllisen ja ohjatun liikunnan avulla puolestaan perhe voi saada virikkeitä omaehtoiseen liikuntaa.

Perheliikuntapahtumia toteuttavat järjestöt, yhdistykset, seurat, päiväkodit ja koulut. Kursseja ja lomatoimintaa tarjoavat esimerkiksi urheiluopistot.

Suomen Latu on mukana Perheliikuntaverkostossa edistämässä perheiden liikunnan edistämistä. Verkosto tiedottaa perheliikunnasta, tuottaa materiaaleja sekä suunnittelee ja järjestää perheliikunnan kursseja ja ohjaajakoulutusta.