Metsästystä ja luonnonsuojelua

25.01.2012|Ulkoile

Luonnonsuojelu ja metsästys ne yhteen soppii... Vai sopivatko?

Mediassa on ollut viime aikoina esillä eri intressiryhmien tunteita kuumentava yhtälö: luonnonsuojelualueet ja metsästys.

Ympäristöministeriön ylijohtaja Timo Tannisen mukaan asia on noussut esille hieman väärästä näkökulmasta. Kyseessä on jokaisen luonnonsuojelualueen osalta tehtävä kartoitus, jossa muiden asioiden lisäksi kartoitetaan myös metsästyksen salliminen.

”Kyse on uusista, perustettavista luonnonsuojelualueista”, kertoo Tanninen.

Tällä hetkellä kartoitus on menossa esimerkiksi Suomussalmen alueella, jossa metsästys tullaan sallimaan. Esimerkiksi joillekin Etelä-Suomen alueille metsästys taas ei sovi ja niillä se voidaan kieltää.

”Etelä-Suomen osalta mietittäessä otetaan huomioon monta seikkaa, kuten perustettavan suojelualueen eliölajisto ja sen suojelutarpeet, mutta myös perustettavan suojelualueen retkeily- ja virkistyskäyttö ja sen intensiteetti.”

Jokaisen luonnonsuojelualueen tilanne selvitetään tapauskohtaisesti ja poikkeussäännöillä metsästys voidaan sallia. Kartoituksessa otetaan kuitenkin huomioon sekä luonnonsuojelun näkökulmat että ulkoilijoiden turvallisuus.

Tuore Selkämeren kansallispuisto on esimerkki luonnonsuojelun ja metsästyksen yhteensovittamisesta. Puistoa perustettaessa selvitettiin esimerkiksi riistaeläinkannan säätelyn tarve sekä otettiin huomioon alueella tärkleä kalastuselinkeino.

Selkämeren kansallispuistossa sallitaankin huomattavasti enemmän kuin muissa kansallispuistoissa.

Aika näyttää miten suojelualueiden eri intressit sopivat yhteen. Ulkoilijan näkökulmasta tärkeäksi muodostuu tiedonsaanti esimerkiksi metsästyksen ajankohdasta, jotta alueella voi liikkua turvallisin mielin.

Teksti: Minna Ala-Kyyny