Metsähallituslaki puhutti seminaarissa

26.03.2014|Ulkoile

Ulkoilufoorumi järjesti 26.3. miniseminaarin Eduskunnassa aiheena valmisteilla oleva uusi Metsähallituslaki. Tilaisuudessa saatiin valoa uuden lain sisältöön ja vastauksia ulkoilujärjestöille tärkeisiin kysymyksiin.

Hallitusneuvos Vilppu Talvitie maa- ja metsätalousministeriöstä esitteli seminaarissa uuden lain linjauksia. Metsähallitus säilyy kokonaisuutena valtion liikelaitoksena, mutta metsätaloutta harjoittava liiketoimintapuoli yhtiöitetään. Yhtiöittämisen taustalla on EU:n komission kilpailulainsäädäntövaatimukset, joiden mukaan Metsähallitus-liikelaitos ei voi toimia yhteismarkkinoilla.

Muilta osin uusi toimintamalli pidetään mahdollisimman lähellä nykyistä. Metsähallituksen yhteiskunnalliset velvoitteet, kuten luonnon monimuotoisuuden suojelu ja luonnon virkistyskäytön edistäminen pysyvät ennallaan. Perustettava yhtiö tulee olemaan sataprosenttisesti Metsähallituksen omistama ja osuuksiakaan yhtiöstä ei voida myydä ilman eduskunnan lupaa.

Metsähallituksen Luontopalvelut pysyy valtion budjettirahoituksen alla eikä uuden yhtiön rahoitus sekoitu Luontopalvelujen rahoitukseen. Valtion maankäyttösuunnitelmat, eli luonnonvarasuunnitelmat, vahvistetaan jatkossa Metsähallituksen hallituksessa. Sekä Metsähallituksen että Luontopalvelujen johtajat nimeää Valtioneuvosto.

Ulkoilufoorumin näkemyksiä esitteli foorumin puheenjohtaja pääkaupunkiseudun partiolaisten toiminnanjohtaja Tapani Tulkki. Ulkoilujärjestöt haluavat varmistaa, että uudessa toimintamallissa luonnon virkistyskäyttö turvataan sekä rahoituksessa että päätöksenteossa. Ulkoilujärjestöt haluavat muun muassa järjestöjen edustajan liikelaitoksen hallitukseen.

Ylijohtaja Timo Tanninen ympäristöministeriöstä vakuutti, että luontopalvelujen osalta uusi lakiluonnos näyttää paremmalta kuin entinen toimintamalli. Suojelun ja virkistyskäytön tarpeet on hyvin huomioitu lain valmistelussa. Metsähallituksen yhteiskunnallisia velvoitteita käsitteleviin kohtiin on lisätty valtion omistamat merialueet.

Metsähallituksen Luontopalvelujen johtaja Rauno Väisänen kommentoi, että uusi laki näyttää hyvältä ja selkiyttää monia vanhan toimintamallin epäkohtia. Väisäsen mukaan Metsähallitus ei tänä päivänä ole enää metsänhakkuita vastustavien ja kannattavien taistelukenttä. Laitos palvelee yhteiskunnan eri osa-alueita paljon entistä laajemmin. Merkittävässä osassa on monipuolinen yhteistyö kansalaisjärjestöjen, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tilaisuuden emäntänä toiminut kansanedustaja Outi Mäkelä piti seminaaria tärkeänä ja onnistuneena ja arveli, että toisellekin vastaavalle tilaisuudelle voisi olla vielä tarvetta.

Suomen Latu on mukana Ulkoilufoorumissa yhdessä noin 20 muun kansalaisjärjestön kanssa. Ulkoilufoorumin tavoitteena on edistää suomalaisten ulkoilua ja ulkoiluolosuhteita.