Meitä on jo yli 89 000!

01.12.2020|Liikuttaja: Kaikki uutiset Ulkoile

Suomen Ladun jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. 1. joulukuuta otettu järjestön virallinen, vuosikokouksissa käytettävä jäsenmäärä, on nyt 89 584.

Suomen Ladun jäsenmäärä saavutti jo syyskuussa uuden ennätyksen, kun 89 000 maksaneen jäsenyyden raja meni rikki.

Suomen Ladun jäsenten keski-ikä on nuorentunut. Vuonna 2019 se oli 49,3 vuotta. Uusien jäsenten keski-ikä on puolestaan 43,3 vuotta.

Suomen Latu teetti tänä syksynä Taloustutkimuksella jäsentutkimuksen, jonka mukaan tärkein jäseniä yhdistävä tekijä ja syy jäsenyyteen on mieltymys ulkoiluun. Myös halu tukea ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön edistämistä on lähellä jäsenten sydäntä. Erityisesti nuoremmille jäsenille tämä on tärkeää. Myös Latu&Polku –lehti on hyvin monelle tärkeä syy jäsenyyteen. Lähes kolmannes uusista jäsenistä on liittynyt Suomen Ladun jäseneksi ystävän tai tuttavan suosittelun perusteella.

Suomen Latu on yksi eniten kasvaneista suurista kansalaisjärjestöistä Suomessa, ellei jopa suurin. 

“Suuri kiitos jäsenille, yhdistyksille, luottamushenkilöille, vapaaehtoisille, työntekijöille ja kaikille, jotka vievät meitä kohti määränpäätä, jossa jokainen löytää oman tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta”, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson kiittää.