Meidän Pekka

13.02.2011|Ulkoile

Pekka Alanen aloittaa kolmannen kauden Suomen Ladun puheenjohtajana.

Latu & Polku -lehti haastatteli ensimmäisen kerran Pekka Alasta vuonna 2005 Helsingin Paloheinässä.  Hänet oli juuri valittu Suomen Ladun uudeksi puheenjohtajaksi. Silloin haastattelu sujui lumikenkäilyn lomassa.

Nyt, kuuden vuoden jälkeen, paikka on sama, mutta lajina hiihto. Pekan lempilaji, luonnollisesti.

Aika kuluu nopeasti ja sitten viime haastattelun on tapahtunut paljon: uudet strategiset linjaukset ohjaavat toimintaa, toiminnanjohtaja on vaihtunut, Suomen Ladun toimisto on muuttanut Pasilaan ja jäsenmäärä kasvaa tasaisesti.

Jotain on kuitenkin jäljellä. Edellisessä haastattelussa painotetut teemat – terveysliikunta, yhteistyö kuntien kanssa ja vapaaehtoistyö – ovat edelleen ajankohtaisia.

Mutta niidenkin saralla on menty eteenpäin.
 
"Terveysliikunnan merkitys on mielletty paremmin niin Suomen Ladussa kuin muuallakin. Meidän pitää huolehtia terveenä olemisen edellytyksistä, ei vain sairauden hoitamisesta", Alanen painottaa.

"Terveysliikuttaminen tarkastelee asiaa oikeasta kulmasta. Miten pitää ihmiset terveinä?"

Suomen Ladussa on Alasen mukaan osaamista ja tietoa siitä, kuinka edistää terveysliikuntaa. Liikunnalla on suuri merkitys hyvinvoinnille, niin fyysiselle kuin henkisellekin.

Kuntien merkitys liikuttajina ja liikunnan olosuhteiden luojana ei ole kuudessa vuodessa juuri muuttunut. Se on edelleen äärimmäisen tärkeä.

"Latuyhdistykset tuovat kuntiin käytännön osaamista ja asiantuntijuutta niin liikuttamisessa kuin olosuhdeasioissakin, latuyhdistyksiin luotetaan", puheenjohtaja korostaa.

"Toivon, että kunnat entistä aktiivisemmin käyttäisivät latulaisten asiantuntijuutta hyväkseen. Juuri käynnissä oleva, kuntien kanssa yhteistyössä tehtävä SULKA 2 -hanke tuo siihen varmasti lisää konkreettisia aineksia", Alanen uskoo.

Koko Alasen puheenjohtajakauden aikana Suomen Ladun jäsenmäärä on ollut kasvussa.  

"Jäsenmäärän kasvu osoittaa, että ympäri maata tekemämme työ liikuttamisen ja ulkoilun eteen kiinnostaa ihmisiä. Kilpailemme ihmisten vapaa-ajasta. Ja siinä olemme pärjänneet hyvin", Pekka osoittaa.

Suuri kiitos siitä kuuluu valtavalle vapaaehtoisten joukolle. Rakkaus liikkumiseen ja usko vapaaehtoistoimintaan toivat aikanaan Pekankin mukaan Suomen Ladun toimintaan.

"Arvostan sitä työtä, jota tehdään vapaaehtoisesti talkoohengessä. Se on palavaa intoa tehdä hyvää. Jos vapaaehtoisesti tehty työ tulisi viranomaisten tehtäväksi, toiminnot jäykistyisivät ja lasku olisi kallis", Alanen arvioi.

Uusia vapaaehtoisia tarvitaan latuyhdistyksissä, jotta Suomen Ladun visio maailman liikkuvimmasta kansasta voi toteutua.

"Kannan erityistä huolta nuoremmasta sukupolvesta. Sen kiinnostus ja innostus ulkoiluun ja liikkumiseen on saatava heräämään. Toivon, että liikuntaa harrastavien kavereitten ohella vanhemmat ja koulut näyttävät esimerkkiä tässäkin asiassa", Pekka sanoo.

Kuuden vuoden aikana Pekka Alanen on tullut tutuksi niin kentällä kuin toimistossakin.

Pekka on reilun ja toisia ihmisiä huomioivan miehen maineessa. Hän on isähahmo, porukan perämies. Pekan vahvuus on monien mielestä siinä, että hän saa ympärillään olevat ihmiset tuntemaan itsensä tärkeiksi.

"Pekka on perusteellisesti asioihin perehtyvä, kuunteleva, kärsivällinen ja tarvittaessa sovitteleva", hallitustoverit kuvaavat häntä.

"Hän antaa kiitosta ja huomioi jokaisen läsnäolon."

Voit katsoa Pekka Alasen koko haastattelun netissä, osoitteessa www.suomenlatu.fi/nettivideot.

Teksti: Panu Könönen