Luontohaaste-kilpailussa suojeltiin arvokkaita soita ja metsiä

20.02.2012|Ulkoile

Voittajiksi tiukassa kisassa valittiin Seinäjoen kaupunki sekä Haapajärven seurakunta. Yhteensä 9 kuntaa ja seurakuntaa ilmoitti kohteita haastekampanjaan. Vuoden 2011 haastekampanjan aikana syntyi uutta suojelualaa reilut 940 hehtaaria.

Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Partiolaiset ja Suomen Latu haastoivat Suomen kunnat ja seurakunnat toista kertaa mukaan turvaamaan luontomme monimuotoisuutta.

Vuonna 2011 haettiin suojeltaviksi erityisesti ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tärkeitä, hiiltä varastoivia alueita. Tällaisia ovat muun muassa suot ja vanhat metsät. Kilpailussa tarkasteltiin luontoarvojen lisäksi sitä, miten kunnat ja seurakunnat onnistuvat yhdistämään luonnon monimuotoisuuden suojelun ja virkistyskäytön.

Kilpailussa oli kaksi sarjaa, toinen kunnille, toinen seurakunnille.

Kuntasarjan voittajaon Seinäjoen kaupunki. Seinäjoen kolmen suojelualueen kokonaisuus käsittää useita arvokkaita luontotyyppejä. Iso Teerinevan luonnontilainen suoalue toimii ekologisena käytävänä Suppelonnevan Natura-alueelle. Roomionniemeltä löytyy suoluontoa kangasmetsän kätköistä ja ranta-alueella viihtyy harvinaista linnustoa, kuten merikotka, kurki ja kapustarinta. Alueet ovat osa merkittävää virkistys- ja luontomatkailukokonaisuutta.

Haapajärven seurakunnan suojelema Lamminräme on yhtenäinen, ennallistettu suokokonaisuus. Alue on kilpailun teemaan erittäin hyvin soveltuva luonnon hiilivarasto. Suon ennallistaminen tukee erinomaisella tavalla alueen palautumista luonnontilaan. Alueella on merkitystä myös virkistyskäytön kannalta, sillä sitä käyttävät retkeilyyn ahkerasti muun muassa partiolaiset.

Luontohaaste-kilpailun raadissa ovat edustettuina Luonnonsuojeluliitto, Suomen Partiolaiset, Suomen latu, Kuntaliitto, Kirkkohallitus, Suomen ympäristökeskus sekä ympäristöministeriö.

Kilpailussa painotetaan erityisesti virkistyskäytön ja luonnonsuojelun yhteensovittamista. Luontohaaste jatkuu vuosittain aina vuoteen 2020 saakka. Tähän mennessä luonnon monimuotoisuuden kato tulee saada pysäytettyä.

Luontohaaste-kilpailu vuodelle 2012 julistetaan alkavaksi. Luontohaaste-kilpailu vuodelle 2012 julistetaan nyt alkavaksi. Nyt on hyvä aika etsiä oman kunnan tai seurakunnan paras luontokohde, säilyttää se tulevienkin polvien iloksi ja osallistua samalla kilpailuun joka tuo paikkakunnalle positiivista näkyvyyttä.

Lisätietoja: www.sll.fi/luontojaymparisto/luontohaaste

Palkittujen alueiden kuvaukset ja perustelut

Kuntasarjan voittaja: Seinäjoen kaupunki (Roomionniemi 75 ha, Iso-Teerineva 50 ha sekä Varpulan ja Hirvijärven altaiden vesialueet 275 ha). Suojelukokonaisuus käsittää useita arvokkaita luontotyyppejä. Iso Teerineva  on luonnontilainen, puuton rahka- ja lyhytkorsineva. Suoalue toimii ekologisena käytävänä Suppelonnevan Natura-alueelle.  Roomionniemi on Varpulan ja Hirvijärven altaiden vesialueeseen rajoittuva kangasmetsää ja suoluontoa sisältävä rakentamaton kokonaisuus. Ranta-alueella viihtyy myös harvinaista linnustoa, kuten merikotka, kurki ja kapustarinta. Alueet sijaitsevat kolmen kunnan rajamaastossa ja muodostavat merkittävän ja monipuolisen virkistyskokonaisuuden. Hyvin ohjattu retkeily sekä kalastusmatkailu antavat kuntalaisille mahdollisuuden tutustua alueen luontoon.

Seurakuntasarjan voittaja: Haapajärven seurakunta (Lamminräme, 35,5. ha).  Lamminräme on yhtenäinen, ennallistettu suokokonaisuus. Alue on myös kilpailun teemaan erittäin hyvin soveltuva luonnon hiilivarasto. Suoalue sisältää samankokoiseen metsään verrattuna moninkertaisen määrän hiiltä ja ehkäisee suojeltuna ilmastonmuutosta. Suon ennallistaminen tukee erinomaisella tavalla alueen palautumista luonnontilaan. Alueella on merkitystä myös virkistyskäytön kannalta, sillä sitä käyttävät ahkerasti muun muassa partiolaiset.