Luontohaaste-kilpailu 2011

29.03.2011|Ulkoile

Luontohaaste-kilpailu kunnille ja seurakunnille jatkuu – vuoden 2011 kilpailun teemana ovat metsät ja suot. Kilpailun haastajatahoina ovat Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Latu ja Suomen Partiolaiset.

Luontohaaste-kilpailu kunnille ja seurakunnille saa jatkoa hyvin onnistuneen ensimmäisen vuoden jälkeen. Kilpailussa etsitään sekä luonnon että virkistyskäytön kannalta edustavia suojelualueita luonnon suojelemiseksi ja virkistysmahdollisuuksien parantamiseksi. 

Vuonna 2011 kilpailun teemana ovat metsät ja suot luonnon hiilivarastoina.

Vuonna 2010 Luontohaasteen voiton veivät Jyväskylän kaupunki sekä Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät. Yhteensä 19 kuntaa ja seurakuntaa ilmoitti kohteita haastekampanjaan. Uusia suojelualueita kertyi yli 1100 hehtaaria.

"Viime vuonna saavutettu kansallispuistollinen suojelualueita yllätti positiivisesti. Monimuotoinen lähiluonto on menestystekijä ja nostaa esimerkiksi asuma-alueen arvoa. Odotammekin nyt vähintään viime vuoden tasoista kilpailua”, sanoo puheenjohtaja Risto Sulkava Suomen luonnonsuojeluliitosta.

”Suomen Ladun Sulka II -hankkeen alustavien tulosten mukaan metsät ovat Suomessa neljänneksi eniten käytetty ulkoilupaikka”, sanoo Mika Asikainen Suomen Ladusta. Metsien edelle menevät vain pyörätiet, kuntopolut ja hiihtoladut.

”Metsät ovat pysyvästi tärkeimpiä retkeilykohteita suomalaisille. 

Mahdollisuuksia virkistäytyä upeassa suoluonnossa voidaan suojelun yhteydessä helposti parantaa pitkospuiden ja taukopaikkojen avulla”, toteaa Petri Kovács Suomen Partiolaisista.

Soilla on erityisiä virkistysarvoja kuten marjat, linnusto, omaleimainen kasvillisuus ja maisema. Luonnontilaiset suot ja vanhat metsät ovat myös tärkeitä luonnon hiilivarastoja, joita suojelemalla voidaan hidastaa ilmastonmuutosta. Suomen ainutlaatuinen suoluonto on käynyt etenkin maan eteläosissa uhanalaiseksi.

YK:n biodiversiteettikokous päätti viime lokakuussa, että luonnon monimuotoisuuden väheneminen on pysäytettävä vuoteen 2020 mennessä. 

Myös luonnon ihmiselle tuottamat tärkeät palvelut tulee turvata.

Osallistuakseen kilpailuun kunnan tai seurakunnan tulee tehdä suojelupäätös yhdelle tai useammalle omistamalleen merkittävälle luontoalueelle. Raati arvioi muun muassa virkistyskäytön ja luonnonsuojelun yhteensovittamista suojelualueilla.

Puolet Suomen luontotyypeistä ja joka kymmenes arvioitu kasvi- ja eläinlaji on uhanalainen. Suojelualueita tarvitaan lisää luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi. Kunnilla ja seurakunnilla on merkittävä rooli maanomistajina.

Kilpailun haastajatahoina ovat Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Latu ja Suomen Partiolaiset. Raadissa toimivat Suomen kuntaliitto, Kirkkohallitus, Suomen ympäristökeskus sekä ympäristöministeriö. 

Luontohaaste-kilpailu jatkuu jokavuotisena koko alkaneen vuosikymmenen ja avaa konkreettisen mahdollisuuden monimuotoisuuden suojelutavoitteiden saavuttamiseen.

Lisätietoja:
Mika Asikainen, koulutus- ja järjestöpäällikkö, Suomen Latu, puh. 0400 251 389, mika.asikainen(ät)suomenlatu.fi

www.sll.fi/luontojaymparisto/luontohaaste