Luonnonsuojeluliitto kartoittaa lähimetsien opetus- ja kasvatuskäyttöä

04.09.2012|Ulkoile

Suomen luonnonsuojeluliiton Koulumetsä-hanke turvaa koulujen ja päiväkotien lähimetsiä, jotka ovat tärkeitä opetuksen ja kasvatuksen kannalta.

Hankkeen avulla tunnistetaan ja turvataan koulujen ja päiväkotien lähimetsiä. Syksyllä valitaan pilottikohteet, joissa koulumetsätoimintaa kehitetään yhdessä oppilaitosten, maanomistajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Kohteet valitaan Koulumetsäkyselyn avulla. Kyselyn voi tilata sähköpostitse ja vastausaikaa on 30.9. asti. "Toivottavasti mahdollisimman moni koulu ja päiväkoti vastaa kyselyyn, sillä lasten ja nuorten parissa työskentelevillä on tavallisesti paras tieto tärkeistä koulumetsäkohteista”, koulumetsäkoordinaattori Virpi Sahi kertoo.

Kyselyn lisäksi toteutetaan ”Tämä metsä on meille tärkeä” -kilpailu, joka on suunnattu päiväkodeille, kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Kilpailussa kerätään lasten ja nuorten kokemuksia oman lähimetsän merkityksestä vapaamuotoisen teoksen avulla. Kilpailutyöt tulee jättää 31.10. mennessä.

Koulujen ja päiväkotien läheisyydessä sijaitsevat metsät ovat tärkeitä lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja luontosuhteen kehittymiselle. Lähimetsät sopivat ulkoiluun, oppituntien pitämiseen, luontoretkeilyyn, liikuntapäiviin tai iltapäivätoimintaan.

"Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta" on kaksivuotinen, vuosina 2012–13 toteutettava hanke, jota koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto. Yhteistyökumppaneina ovat Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Kuntaliitto, Luonto-Liitto, Suomen Latu ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seura. Hanke on osa Etelä-Suomen metsiensuojelun toimintaohjelmaa (METSO) ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoa:

Hankkeen verkkosivut www.sll.fi/koulumetsa

Koulumetsäkyselyn tilaus sähköpostitse virpi.sahi@sll.fi, vastausaika 30.9.2012 saakka