Luonnonsuojeluliitto julkaisi Koulumetsäoppaan

13.10.2014|Ulkoile

Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi opettajille, kasvattajille ja kuntien viranomaisille Koulumetsäoppaan. Koulumetsä on koulua tai päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten ja nuorten opetukseen, kasvatukseen ja virkistykseen.

Käsikirjamaisen oppaan laatimiseksi Luonnonsuojeluliitto jalkautui kouluihin ja päiväkoteihin ympäri Suomea sekä teki yhteistyötä kolmen kaupungin kanssa. Näiden parhaiden kokemusten pohjalta Koulumetsäoppaaseen koottiin esimerkkejä ja tehtäviä.

Koulumetsäopas antaa neuvoja myös yhteistyöhön maanomistajan kanssa sekä ulkona opettamiseen. Opas perehdyttää helppotajuisesti kaavoitukseen, metsäluonnon monimuotoisuuteen ja turvalliseen metsäretkeilyyn. Kuntien viranomaisille tarjotaan suosituksia koulumetsäalueiden turvaamiseen ja hoitoon. Opasta edeltänyt selvitys paljasti, että koulun tai päiväkodin lähimetsän omistaa Suomessa tavallisimmin kunta tai kaupunki.

Sähköisenä julkaistava Koulumetsäopas on maksuttomasti ladattavissa Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta, jossa on myös mahdollisuus antaa siitä palautetta.

Lisätietoja:

Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen:www.sll.fi/koulumetsa