Kuutamouinnissa parisataa uimaria

11.08.2011|Ulkoile

Parisataa uimaria osallistui maanantaina Kuutamouintiin puhtaamman Töölönlahden puolesta. Suomen Ladun ja Helsingin kaupungin Kuutamouinti pyrkii kiinnittämään helsinkiläisten huomion Töölönlahden virkistyskäyttöön. Perinteikäs tapahtuma on päässyt osatavoitteeseensa: Töölönlahden vesi on nykyään uimakelpoista.

Töölönlahden puhdistumista on pyritty edistämään vuodesta 1999 lähtien, jolloin järjestettiin ensimmäinen Suomen Ladun ja Helsingin kaupungin yhteinen Kuutamouintitapahtuma. 

13. kertaa järjestetty Kuutamouinti on saavuttanut osatavoitteensa, sillä Helsingin kaupunki käynnisti vuonna 2005 Töölönlahden kunnostuksen. Lahteen alettiin johtaa merivettä Helsingin länsipuolella sijaitsevalta Humallahdelta. Tarkoituksena on parantaa veden laatua entisestään lisäämällä veden vaihtuvuutta lahdella.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tutkimusten mukaan Töölönlahden veden hygieeninen laatu on ollut hyvä vuonna 2011. Kaikissa kauden aikana tehdyissä tutkimuksissa saadut tulokset täyttävät EU:n uimarannoille asettamat hygieniatavoitteet. Pintaveden lämpötila on tällä hetkellä noin 20 ºC. 

Ulkoinen kuormitus Töölönlahteen on nykyään vähäistä, sillä puhdistetut jätevedet johdetaan ulkosaaristoon ja maalta valumana tuleva kuormitus on vähentynyt yhteisviemäröinnin ansiosta. Keväällä 2006 aloitetun merivesijuoksutuksen seurauksena veden laatu on parantunut, mutta rehevyyttä ylläpitää kuitenkin voimakas sisäinen ravinnekuormitus.

Varsinaiseksi uimarannaksi Töölönlahdesta ei ole, koska monien metrien paksuisessa sedimenttikerroksessa on ympäristölle haitallisia aineita sekä romua. Töölönlahdessa on kuitenkin ainesta kaikkien kaupunkilaisten virkistyskeitaaksi, mutta kehitettävää riittää jatkossakin.