Kansallispuistot vetivät taas väkeä ja toivat tuloja

08.02.2011|Ulkoile

Valtion sijoitus poiki moninkertaisesti takaisin tuloina ja työpaikkoina, selviää Metsähallituksen vuoden 2010 tilastosta. Vastikään Luontopalveluiden määrärahoja uhattiin leikata, mutta onneksi budjettiin ymmärrettiin tehdä korjausliike.

Kansallispuistojen vetovoima on vahva, ja niiden tuottama hyöty paikallistalouteen on vakaata. Viime vuonna kansallispuistoissa käytiin noin 1,96 miljoonaa kertaa, ja kävijöiden rahankäyttö tuotti puistojen lähialueille yhteensä 108,9 miljoonaa euroa.  Kun tuloja verrataan retkeilypalvelujen kustannuksiin, kustannus-hyötysuhde on keskimäärin seitsemänkertainen. Tiedot käyvät ilmi Metsähallituksen julkaisemista vuoden 2010 tilastoista.

Lue lisää Metsähallituksen sivuilta