Jokamiehenoikeudet halutaan UNESCOn kulttuuriperintölistalle

02.09.2013|Ulkoile

Jokamiehenoikeudet halutaan viedä UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Pohjoismaisten ulkoilujärjestöjen yhteistyö asian edistämiseksi on käynnistynyt tänä vuonna, kun Suomi liittyi UNESCON aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimukseen.

Suomen Latu ry työskentelee Suomessa jokamiehenoikeuksien aseman ja näkyvyyden puolesta. Järjestö kuuluu Pohjoismaiseen ulkoiluverkostoon, joka valvoo ulkoilijoiden etuja ja vaikuttaa ulkoilulainsäädäntöön pohjoismaissa.

Jokamiehenoikeudet ovat melko samansisältöiset Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. UNESCOn listalle ajetaankin käsitettä pohjoismaiset jokamiehenoikeudet, yhteistyössä kaikkien Pohjoismaiden kanssa. 

Suomi isännöi Pohjoismaisen ulkoiluverkoston 20-vuotisjuhlakokousta Suomen Latu Kiilopäällä 4.-5.9. Kiilopää on Suomen Ladun tunturikeskus Saariselällä, Urho Kekkosen kansallispuiston portilla. Kokouksessa käydään läpi kaikkien maiden ulkoiluasioita ja suunnitellaan tulevien kausien toimintaa.

”On hienoa päästä isännöimään verkoston juhlakokousta Kiilopään kauniissa tunturimaisemissa. Pohjoismaisen ulkoiluverkoston tuki on meille tärkeä, sen avulla saamme vietyä jokamiehenoikeuksia maailmalle ja UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön listalle”, kertoo hankekoordinaattori Raija Valkama Suomen Ladusta.

”Tällä hetkellä on käynnissä valmistelutyö jokamiehenoikeuksien kääntämiseksi englannin kielelle. Sen jälkeen UNESCO-hanke pääsee toden teolla käyntiin ”, Raija Valkama selvittää.

Aineettoman kulttuuriperinnön luettelo on UNESCOn vuonna 2008 aloittama ohjelma, jonka tarkoituksena on varmistaa aineettoman kulttuuriperinnön parempi näkyvyys ja kasvattaa tietoisuutta sen merkityksestä.

Pohjoismainen ulkoiluverkosto eli Nordic Outdoor Network on Pohjoismaisten ulkoilujärjestöjen yhteenliittymä, joka tekee yhteistyötä ulkoilun ja pohjoismaisen ulkoilulainsäädännön edistämiseksi. Verkostoon kuuluvat seuraavat tahot: Friluftsrådet, Tanska; Svenskt Friluftsliv, Ruotsi; Friluftslivets fellesorganisasjon, Norja; Friluftsrådenes Landsforbund, Norja; Suomen Latu, Suomi.