Ensimmäiset Liikkuva koulu -palkinnot jaettiin

13.09.2012|Ulkoile

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat myöntäneet kaksi Liikkuva koulu -palkintoa esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Palkinnon saivat Vantaan kaupunki ja Ahmon koulu Siilinjärveltä.

Kunnalle myönnettävä palkinto on 7000 euroa ja koululle myönnettävä 3000 euroa. Palkinnot myönnetään veikkausvoittovaroista. Kyseessä on uusi, vuonna 2012 käynnistetty palkitsemiskäytäntö.

Palkitsemisen tarkoituksena on saada aikaan valtakunnallista näkyvyyttä ja arvostusta liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämistyölle koulupäivän aikana, kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin ansiokasta työtä paikallisyhteisössä.

Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi.

Vantaan kaupungilla on perusteluiden mukaan kokonaisvaltainen kehittämisote koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi. Hanke on laajentunut perusopetuksesta muille kouluille, myös yläkouluille. Vantaan kaupungin on laaja-alaisesti verkostoitunut eri tahojen kanssa. Kaupungilla on kumppanuuksia kunnan muiden hallintokuntien kanssa sekä yhteistyö kouluterveydenhuollon kanssa. Vantaalla on toimintamalleja toiminnan vakiinnuttamiseen myös hankerahoituksen päättymisen jälkeen.

Myös siilinjärveläisellä Ahmon koululla on kokonaisvaltainen kehittämisote koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi. Koulu on muuttanut koulupäivän rakennetta liikkumisen kannalta suotuisammaksi ja onnistunut löytämään uusia keinoja yläkouluikäisten liikuttamiseksi.

Koulu on aktivoinut vähän liikkuvia tai erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia poikia. Koulu on löytänyt toimivia keinoja erityisesti yläkouluikäisten oppilaiden osallisuuden parantamiseen liikkumisen lisäämiseksi. Koulu on ansiokkaasti hyödyntänyt nuorisotyötä nuorten liikuttamisessa. Liikunnanopettajalla on ollut merkittävä rooli nuorten liikuttamisessa liikuntatuntien ulkopuolella.