Metsähallituslain uudistuksessa on turvattava luonnon virkistyskäyttö

24.09.2015|Lausunnot Ulkoile Vaikuta

Ulkoilufoorumin kannanotto metsähallituslain uudistukseen 24.9.2015

Ulkoilu eri muodoissaan koskettaa käytännössä jokaista suomalaista – 96 % suomalaisista liikkuu vuosittain luonnossa. Metsähallitusta koskevan lain uudistus on ollut vireillä useita vuosia. Sekä lain valmistelu että esillä ollut yhtiöittäminen on saanut osakseen huomattavaa arvostelua. Valmistelussa on eri vaiheissa kuultu epätasapuolisesti eri sidosryhmiä ja kansalaisjärjestöjä. Tällä hetkellä lain säätämisen ympärillä liikkuu erilaisia huhuja, jotka eivät lakkaa, ellei avoimuutta ja osallisuutta lainvalmisteluun lisätä. Valtion maiden käytöstä pitkälle tulevaisuuteen päätettäessä on lakia valmisteltaessa käytävä laajempaa arvopohjaista keskustelua mm. kansalaisjärjestöjen kanssa.

Metsähallituksen hallinnassa olevat maa- ja vesialueet kattavat noin kolmanneksen koko Suomen pinta-alasta. Tavoitteena tulee olla yli 150-vuotiaan kansainvälisesti arvostetun Metsähallituksen pitkäjänteinen kehittäminen. Metsien ja luonnon virkistyskäyttö sekä kansalaisten arvot on entistä tärkeämpää huomioida.

Ulkoilufoorumi katsoo, että ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön edellytysten turvaamiseksi on Metsähallitusta koskevan lain säätämisen yhteydessä välttämätöntä nyt ja tulevaisuudessa:

1) säilyttää valtion luonto- ja virkistysarvoiltaan korvaamattomat maa- ja vesialueet pysyvästi valtion omistuksessa ja eduskunnan välittömän päätösvallan piirissä.

  • Suojelualueiden, valtion yleisten ja muiden vesialueiden sekä virkistysalueiden tulee kuulua luontopalveluiden taseeseen ja itsenäiseen päätöksentekoon.

2) ottaa ulkoilujärjestöjen edustus suoraan Metsähallituksen hallitukseen. 

  • Päätöksenteossa on ylintä johtoa myöten oltava mukana virkistyskäytön asiantuntemusta ja jokamiehenoikeuksia käyttävän kansalaistoiminnan näkökulma.

3) turvata Metsähallituksen luontopalveluiden riippumattomuus liiketoiminnasta.

  • Kansallispuistojen ja niiden retkeilypalveluiden kehittämiseen ja ylläpitoon käytettävä budjettirahoitus on säilytettävä riittävällä tasolla.

4) kehittää valtion retkeilyalueita nimensä mukaisesti luonnon virkistyskäytön ehdoilla.

  • Metsähallituslain uudistamisen yhteydessä tätä tulee tukea siirtämällä retkeilyalueet metsätalouden taseesta luontopalveluiden taseeseen.

Pääministeri Juha Sipilän sanoin ”suomalaisilla on erityinen luontosuhde.” Tätä erityistä luontosuhdetta on syytä vaalia ja varmistaa, että luonnon ja metsien virkistyskäytön suojelu ja taloudellisen hyödyntäminen tehdään tasapainoisesti kaikki eri käyttömuodot ja sidosryhmät hyväksyen ja tunnustaen. Tämä onnistuu parhaiten yhtenäisellä erillislailla säädettyä Metsähallituslakia muokaten ja Metsähallitusta edelleen kehittäen.

Ulkoilufoorumi lyhyesti

Ulkoilufoorumi on vuonna 2004 perustettu ulkoilun edistämisen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 18 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla on keskeinen merkitys. Ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä, turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun eri intressitahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta.

Ulkoilufoorumin jäsenjärjestöt

Suomen Suunnistusliitto, Suomen luontoyrittäjyysverkosto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, Suomen Latu, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö, Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Suomen Melontakouluttajat, Sukeltajaliitto, Suomen kiipeilyliitto, Reserviläisurheiluliitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Työväenretkeilyliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Lisätietoja:

Eki Karlsson, ulkoilufoorumin puheenjohtaja, 2015-
puh. 044 328 3286

Tapani Tulkki, ulkoilufoorumin puheenjohtaja, 2009-2015
puh. 0400 933 966