Ulkoilmaelämän lumoissa

31.08.2015|Lastentoiminta Ulkoile

Luonnossa kotonaan -toiminta on ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, ympäri vuoden.

Pieni ryhmä lapsia tutkii yhdessä aikuisen kanssa maatuneen puunrungon äärellä ötököiden elämää. Muilla lapsilla omat leikit ovat löytyneet kallionkolosta, pehmeältä heinikolta ja ison kiven päältä. Yksi aikuinen valmistelee välipalaa ja toinen vuolee puunpaloista jotain jännää yhdessä parin lapsen kanssa.

Ryhmä viettää parhaillaan Luonnossa kotonaan -ulkoilmaelämää.

Lasten luontotoiminta on viime vuosina lisääntynyt niin varhaiskasvatuksessa kuin koulumaailmassakin. Tähän oman lisänsä on tuonut Suomen Ladun Luonnossa kotonaan -toiminta.

”Olemme jo 15 vuoden ajan toteuttaneet Luonnossa kotonaan -toimintaa. Toiminta on kuitenkin ollut melko suppeaa ja halumme on ollut laajentaa toimintaa. Nyt olemme saaneet pari vuotta kestäneen kehittämistyön päätökseen ja uudistettu malli toiminnasta on julkaistu”, kertoo Suomen Ladun lasten ja nuorten toiminnan päällikkö Nina Räike.

Uudessa mallissa ydinajatusta on terävöitetty. Tavoitteena on ollut löytää yhteinen, toimijoita innostava sisältö, jota jokainen toimija voi toteuttaa omalla tavallaan.

”Uudessa mallissa toimijat tekevät Luonnossa kotonaan -lupauksen, joka konkretisoi vanhemmalle, mistä toiminnassa on kyse”, Räike kertoo.

Ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, ympäri vuoden, voi toteuttaa esimerkiksi Metsämörrin, luontoliikunnan tai luontoretkeilyn kautta. Mukaan voivat tulla niin kunnalliset, yksityiset kuin yhdistystenkin ylläpitämät tahot.

Susanna Suutarla on alan konkari, ensimmäisen Luonnossa kotonaan -päiväkodin perustaja ja edelleen täysillä toiminnassa mukana. Suutarlan yritys pyörittää nykyisin neljää Luonnossa kotonaan -päiväkotia.

”Uudistetussa mallissa fokus on olennaisessa, lapsessa, luonnossa, leikissä ja liikkumisessa. Näiden osien vuorovaikutuksesta syntyy kokonaisuus joka on holistinen, eli enemmän kuin osiensa summa”, Suutarla kuvaa.

Uudistetussa mallissa korostuu Suutarlan mukaan luontoympäristön merkitys kasvatusympäristönä: lähiluontoon retkeillään säällä kuin säällä kolmesti viikossa, ja lapsille varataan retkellä runsaasti aikaa omaehtoiseen liikkumiseen ja leikkimiseen.

”Tämän kaltainen toiminta tarjoaa lapsille hyvin merkittäviä ja kauaskantoisia kokemuksia”, Suutarla uskoo.

Niina Nevalainen on tuoreempi toimija. Hän vetää Iltapäiväkerho Luontoliikkistä.

Hän näkee vuoden kokemuksen jälkeen luontotoimintaa painottaneen iltapäiväkerhotoiminnan hyvänä tukena omalle työlleen:

”Toiminta antaa kehykset, joiden sisällä jokainen toimija voi kuitenkin olla oman näköisensä. Yhteiset kehykset helpottavat oman toiminnan jäsentelyä, tuovat myös varmuutta ja toimivat suunnan näyttäjinä tarpeen tullen.”

”Luonnossa kotonaan -toiminta on tärkeää tämän ajan lapsille. Lasten elämä on valitettavasti usein kiireistä, eikä omaehtoiselle liikkumiselle ja -leikeille ole tarpeeksi aikaa”, Nevalainen valittelee.

Vanhemmat arvostavat Luonnossa kotonaan -toimintaan sisäänrakennettua liikunnallisuutta ja Suomen Ladun arvopohjaa. Lasten päivittäinen liikunta-annos täyttyy jo päiväkoti- tai kerhopäivän aikana

”Tarvitsemme juuri tämän kaltaista toimintaa lisäämään lasten hyvinvointia sekä tuomaan tietoisuutta näiden asioiden tärkeydestä aikuisille.”

LUONNOSSA KOTONAAN ON…

  • Ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, ympäri vuoden. Toiminnassa korostuvat leikki ja luonnossa liikkuminen, kiireetön yhdessäolo ja yhdessä tekeminen.
  • Toiminnan perustana on näkemys leikkivästä ja liikkuvasta, ainutlaatuisesta lapsesta. Lapsen osallisuus ja kestävä elämäntapa ovat toimintaa ohjaavia arvoja ja näkyvät arjessa.
  • Ulkoilmaelämää viettävien päiväkotien, perhepäivähoitajien ja koululaisten iltapäiväkerhojen verkosto.
  • Suomen Latu koordinoinut 15 vuotta, nyt käytössä uudistettu malli ja tavoitteena laajentua merkittävästi.
  • Tällä hetkellä mukana 13 toimipaikkaa.
  • Verkostoon liitytään täyttämällä hakemus Suomen Ladun www-sivuilla.

SUOMENLATU.FI/LUONNOSSAKOTONAAN

Kommentoi