Pohjoismaiset ulkoilujärjestöt koolla Tuusulassa

22.09.2016|Lastentoiminta Liikuttaja/Ajankohtaista Liikuttaja: Kaikki uutiset Ulkoile

Suomen Latu järjesti pohjoismaisten ulkoilujärjestöjen kanssa työpajan, jossa käytiin vilkasta keskustelua lasten ja nuorten ulkoilusta Pohjoismaissa.

Työpajassa oli koolla sekä ulkoilujärjestöjen edustajia että lasten ja nuorten toiminnan ammattilaisia. Työpajassa keskityttiin kahteen aiheeseen: ulkoilutoimintaan kouluissa ja nuorten vapaaehtoistoimintaan.

Ulkoilu mukaan koulujen opetukseen

Ruotsissa koulut järjestävät erityisiä ulkoilupäiviä, joissa liikutaan luonnossa sekä tutustutaan jokamiehenoikeuksiin ja muihin ulkoiluasioihin. Muissa pohjoismaissa kouluissa on lähinnä liikuntapäiviä tai -iltapäiviä ja niitäkin vähemmän kuin ruotsalaisilla. Ruotsissa ovat myös liikunnan opetuksen tavoitteet muuttuneet opetussuunnitelmassa: keskiössä ovat perinteisten liikuntataitojen sijaan koko eliniän kestävä terveys ja päivittäiset elintavat.

Yksi työpajan havainnoista oli, että vaikka ulkoilun hyvät puolet tunnustetaan, sitä ei aktiivisesti tuoda esille kouluissa. Vaikka useat opettajat itse ulkoilevat paljon, tätä kulttuuria ei jaeta välttämättä koulujen toiminnassa.

Nuoret mukaan vapaaehtoistyöhön

Lari Karreisen tutkimustiedon mukaan nuoria saa paremmin mukaan vapaaehtoistoimintaan, kun

  • nuori saa toimia kavereidensa kanssa,
  • nuori saa hyödyllistä kokemusta,
  • nuori saa uusia kokemuksia.

Partiolaisten tapa toimia on myös  hyvä esimerkki siitä, että kun nuorille antaa sopivasti luottamusta ja vastuuta, he kasvavat sen mukana.

Taustalla yhteispohjoismainen hanke “Outdoor life in the Nordic region”

Luonnonläheisyys ja ulkoilukulttuuri ovat Pohjoismaita yhdistäviä tekijöitä. Pohjoismaiset ulkoilujärjestöt tekevät yhteistyötä ulkoilun edistämiseksi. Pohjoismainen ministerineuvosto rahoittaa parhaillaan hanketta, jossa tavoitteena on selvittää millaisia tarpeita ulkoilun edistämiselle on Pohjoismaissa. Hanke tuottaa suosituksia päättäjille siitä, miten ulkoilulle saataisiin nykyistä vankempi asema yhteiskunnassa.

Hankkeessa järjestetään neljä työpajaa: Yhteiset kokemukset ja tutkimustieto, Koulujen ulkoilu ja ulkoilmaelämä ja nuorten osallisuus, Maahanmuuttajat ja muut uudet ryhmät sekä Ulkoilun uudet muodot. Hanketta koordinoi Norsk Frilufts -järjestö ja Suomessa hanketta edustaa Suomen Latu.