Vakuutukset

Tapaturmavakuutettuja ovat Suomen Ladun, sen jäsenyhdistysten ja kerhojen toimintaan osallistuvat, kerho- ja kurssivetäjät sekä talkoolaiset jotka asuvat vakinaisesti Suomessa ja kuuluvat Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan. Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan järjestämässä toiminnassa sekä siihen välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Vakuutuksessa ei ole ikärajoja.