Metsämörri

Suomen Ladun lastentoiminnan vankka kulmakivi on metsämörritoiminta. Metsämörri-satuhahmo innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Keskeistä toiminnassa on ilo, kiireettömyys ja kokemuksellisuus.

Toimintaa toteuttavat Suomen Ladun metsämörrinohjaajan koulutuksen saaneet ohjaajat. He toimivat mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. Suomen Latu koordinoi ja kehittää suomenkielistä metsämörritoimintaa. 

Metsämörritoiminnassa lapsille on omat viitteelliset ikäryhmät. Metsämörriohjaaja muodostaa oman lapsiryhmänsä ryhmän koon, ikäjakauman sekä lasten temperamentin ja taitojen mukaan.  

  • Metsänuppuset ovat alle 3-vuotiaita, jotka saavat ensikosketukset luontoon yhdessä aikuisen kanssa.
  • Metsämyttyset ovat 3–4-vuotiaita. He leikkivät ja liikkuvat luontoa ihmetellen.
  • Metsämörrit ovat 5–8-vuotiaita lapsia, joiden tiedonhalu täyttyy ja he oppivat mielikuvitusrikkaan leikin ja luonnon tutkimisen avulla.
  • Metsävaeltajat ovat 7–12-vuotiaita lapsia, jotka retkeilevät ja liikkuvat monipuolisesti lähiluonnossa. 

Lataa A4-esite Metsämörri

Kuva: Lars Bällsten © Friluftsfrämjandet

Metsämörri - tunnetko jo minut?  -video on ensimmäinen osa metsämörritoimintaa esittelevää videosarjaa, jonka animaatio-osuudet on toteutettu Partioaitan Ympäristöbonuksen avustuksella.

Ohjaajaksi

Metsämörritoimintaan pääsee mukaan suorittamalla Metsämörriohjaajan peruskurssin. Kurssilla perehdytään lasten luontokasvatukseen ja varustetietouteen sekä saadaan perustaidot ohjaajana toimimiseen. Peruskurssin jälkeen ohjaajalla on mahdollisuus saada tukea, oppia uutta, syventää osaamistaan ja verkostoitua Metsämörriohjaajan täydennyskoulutuksissa. Metsävaeltajien (kouluikäiset lapset) ohjaajaksi kouluttaudutaan erillisellä Metsävaeltajatoiminnan ohjaajakurssille, jolle osallistuminen ei edellytä Metsämörriohjaajan peruskurssin suorittamista. 

Jos haluatte saada metsämörritoimintaa yksittäiseen tapahtumaan, hae ohjaajaa Ohjaajarekisteristä tai ota yhteys metsamorri.ohjaajat@gmail.com. Toiminnan jatkuvuuden kannalta suosittelemme oman ohjaajan kouluttamista.