Retkeilykummi

Retkeilykummi edistää lasten ulkoilullista elämäntapaa ja tuottaa iloa luontokokemusten kautta. Retkeilykummi on lisäaikuinen, jonka avulla koululuokat tai iltapäiväkerholaiset pääsevät tutustumaan luontoon. Retkeilykummi on retkeilyyn innostaja, erätaitoinen asiantuntija, luonnontuntija tai kaikkia näitä. Tärkeintä on kan­nustava läsnäolo ja aito kiinnostus ulkoiluun ja lapsiin. Erityisesti Suomen Ladun jäsenyhdistyksiä kannustetaan retkeilykummitoimintaan. 

Retkeilykummi-info (4 x 45 min) koostuu luennosta ja käytännön harjoituksesta

Infossa kuulet:

• Luokasta luontoon - hankkeesta ja retkeilykummitoiminnasta

• mikä on tärkeätä lasten ja nuorten ohjaamisessa

• kuinka käynnistää retkeilykummitoiminta

Kurssi on Suomen Ladun jäsenille maksuton.

Mikäli olet kiinnostunut retkeilykummitoiminnasta tai -infosta, ota yhteys: tiia.eskelinen@suomenlatu.fi.