Avaimet luontoon

Avaimet luontoon tuo luontoliikunnan osaksi koulujen kerhoja sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Avaimet luontoon -toiminnassa luonto nähdään rauhallisena ja kiireettömänä ympäristönä, jossa lapsi voi vapautua arjen rutiineista ja rauhoittua. Luonto on monipuolinen ja virikkeellinen leikki- ja oppimisympäristö, joka kehittää aisteja, hermolihasjärjestelmää ja motoriikkaa.

Suomen Latu ja aluejärjestöt tarjoavat aamu-, iltapäivä- ja kerhotoiminnan ohjaajille koulutuksia, joissa annetaan uusia ideoita ja valmiuksia luonnon hyödyntämiseen oppimis- ja toimintaympäristönä. Myös tilojen käyttöastetta voidaan vähentää, kun toimintaa siirretään ilmaiseen ja helposti saavutettavaan lähiluontoon.


Avaimet luontoon -kurssi ( 4 x 45 min)

Koulutus tarjoaa perustiedot koululaisten (7-12-vuotiaat) luontoliikuntaan painottuvan toiminnan lisäämiseen niin koulujen kerhoissa kuin aamu- ja iltapäivätoiminnassakin. Koulutuksessa pohditaan luontoliikunnan haasteita ja mahdollisuuksia, turvallisuutta, varusteita ja välineitä sekä saadaan konkreettisia ideoita toimintaan. Koulutuksen kohderyhmää ovat opettajat, aamu- ja iltapäiväkerhojen ohjaajat sekä muut kerhotoimijat. Koulutuksessa jaetaan Avaimet luontoon opas, josta löytyy valmiita harjoitteita ja malleja kerhojen toimintaan. 

Koulutus toteutetaan tilauskurssina, voit ottaa yhteyttä alueellaan toimivaan liikunnan aluejärjestöön tai Suomen Latuun, tiia.eskelinen@suomenlatu.fi, p. 044 722 6305.

Avaimet luontoon -koulutusta järjestävät aluejärjestöt