Varusteet kuntoon

Talviuintiin ei tarvita juurikaan mitään erityisiä välineitä. Laji on edullinen ja helppo aloittaa.

Lajin vakiovaruste on luonnollisesti uima-asu. Päähineen käyttöä suositellaan ja jalkineet on hyvä olla jalassa avannolle siirtymistä varten. Urheiluvälineliikkeistä saa talviuintiin erityisesti tarkoitettuja neopren-tossuja ja hansikkaita.

Hyvä talviuintipaikka

Hyvässä talviuintipaikassa on otettu huomioon turvallisuus, käytännöllisyys ja viihtyvyys. Tästä löytyy ohjeita hyvälle talviuintipaikalle. 

Turvallinen talviuintipaikka

Ohjeita ylläpitäjille, rakentajille ja suunnittelijoille

Perusmuodossaan hyvä talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan ja avannon. Seuraavien turvallisuusasioiden huomioon ottaminen parantaa avantouintipaikan turvallisuutta. Avantouintipalveluja tarjoava on vastuussa siitä, että palvelu on turvallinen (tuoteturvallisuuslaki 914/1986). Uimarin tulee kuitenkin olla varovainen ja noudattaa annettuja ohjeita. Toiminnanharjoittajan on otettava huomioon rakenteissa ja ohjeistuksissa erilaiset käyttäjäryhmät ja käyttäjien lukumäärä. Toimintaharjoittajan kannattaa huolehtia siitä, että tarvittavat vakuutukset ovat kunnossa.

Opas talviuintipaikoille

TUKES:in ohjeita talviuintipaikoille ja niiden ylläpitoon: Kuluttajaviranomaisen ohjeet.

Talviuintipaikan hyviä käytäntöjä -materiaali

Suomen Latu teki talvella 2016 yhdistyksille kyselyn talviuinnin hyvistä käytännöistä. Vastausten näppärät käytännön ratkaisut talviuintipaikan ylläpitoon ja vinkit yleensä talviuintitoimintaan on nyt koottu yhteen.

Materiaalit