Talviuinnin verkostotapaaminen

Talviuinnin valtakunnallinen verkostotapaaminen järjestetään 11.10.2022 klo 17.30-19.30 (etäyhteydellä)

Verkostotapaamisen tavoitteena on verkostoitua muiden talviuintitoimijoiden kesken, jakaa hyviä käytäntöjä sekä edistää talviuintipaikkojen toimintaa. 

Ilmoittautuminen verkostotapaamiseen aukeaa toukokuussa 2022. 

Alustava ohjelma 

 • Talviuinnin tulevaisuus Suomen Ladussa vuosina 2023-2028
  • Mitä toimenpiteitä talviuinnin osalta on ajatuksena tehdä?
  • Mitä toiveita yhdistyksillä on?
 • Talviuintipaikkojen ylläpitäminen
  • Erilaisten talviuintipaikkojen esittelyjä ja kuinka niitä ylläpidetään
  • Leader-tuella talviuintipaikan kehittäminen
  • Kysymyksiä ja keskustelua

Talviuinnin verkostotapaaminen 5.10.2021 klo 18.00-19.30 (etäyhteydellä)

Talviuinnin verkostotapaaminen järjestettiin ensimmäistä kertaa 5.10. ja etätapaamiseen osallistui yhteensä 24 talviuintiaktiivia. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta!

Illan aikana mm. TUKESin Konsta Kulmala kertoi turvallisesta talviuintipaikasta:

 • Turvallinen talviuintipaikka on valaistu - sekä avanto, että kulkureitti
 • Avannon koko on riittävän suuri - ei tule törmäyksiä
 • Veteenmenopaikalla suositus veden syvyydestä on n. 1,5m, jolloin jalat ulottuvat pohjaan
 • Kulkureitillä on huolehdittava liukkaudentorjunnasta
 • Avanto on merkittävä hyvin muilta ulkoilijoilta. Jää saattaa heikentyä laajaltakin alueelta
 • Virtauspumppu tulee sijoittaa niin, ettei virtaus vaikeuta uimarin pääsyä portaille
 • Esimerkiksi pelastustanko on hyvä pelastusväline talviuintipaikalle
 • Verkkovirtalähteitä ei kannata sijoittaa veden ääreen ja sähkötöissä kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen

Lisää tietoa turvallisesta talviuintipaikasta löydät Suomen Ladun sivuilta.

Illan aikana käytiin hyvää keskustelua ja kokemusten jakamisesta oli selkeästi hyötyä. Kaikille yhteystietonsa jättäneille osallistujille on lähetetty sähköpostilla illan materiaali.

Oli hienoa huomata, kuinka aktiivisia toimijoita talviuintipaikoilta löytyy. Jatkamme verkostotapaamisen kehittämistä ensimmäisen tapaamisen ja siitä saadun palautteen perusteella. 

Ensimmäisen verkostotapaamisen 5.10.2021 ohjelma:

 • klo 18.00 Verkostotapaamisen avaus, talviuinnin työryhmän esittäytyminen
 • klo 18.10 Turvallinen talviuintipaikka, Konsta Kulmala, Tukes
 • klo 18.30 Suomen Latu & talviuinti, Hanna Okkonen, Suomen Latu ry
 • klo 18.40 Rakastu talviuintiin -kampanja, Jenni Humalajoki, Suomen Latu ry
 • klo 18.50 Talviuinnin kilpailutoiminta, Anne Haanpää, Talviuinnin työryhmä
 • klo 19.00 Välineet & varusteet talviuintipaikalla, Matti Pohjamo, Talviuinnin työryhmä
 • klo 19.15 Vapaata keskustelua