International Council of Nordic Walking

Kansainvälinen sauvakävelyn neuvosto ICNW ry on suomalaisen sauvakävelyn puolestapuhuja, joka toimii maailmanlaajuisesti. ICNW on Nordic Walking -tutkimukseen, -koulutukseen ja lajin kehittämiseen keskittyvä tieteellinen järjestö, jossa kansainvälisesti tunnetuilla suomalaisilla liikuntalääketieteen, liikuntatieteiden ja fysioterapian asiantuntijoilla on vankka edustus. 

ICNW on tehnyt selvityksen sauvakävelyn piirissä käytetystä termistöstä ja määritelmistä sekä koonnut tieteellisen analyysin itse liikuntamuodosta ja sen tekniikasta. Tämä kaikki on koottu 7.1.2019 julkaistuun ICNW:n julkilausumaan: "Sauvakävely - Suomalainen sauvakävely - Moderni suomalainen sauvakävely: määritelmät, lyhyt syntyhistoria ja kehitys". Tutustu siihen tästä. 

ICNW on päivittänyt tuoreimpaan tutkimustietoon perustuvaa modernin suomalaisen sauvakävelyn (Modern Nordic Walking) konseptia. Konseptin periaate on yhdistää ryhdin, oikean kävelytekniikan ja sauvatekniikan opetus niin, että sauvojen käyttö ei muuta, eikä häiritse luonnolista tapaa liikkua ja käyttää kehoa. Tavoitteena on niveliä säästävä, kehoa monipuolisesti ja tehokkaasti harjoittava terveellinen liikkuminen. 

ICNW on ottanut nyt myös päävastuun modernin sauvakävelyn koulutuksesta niin kansallisesti Suomessa, kuin kansainvälisesti. Eri tasoisia lajin opettajakoulutuksia järjestetään liikunta- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille yleisesti sekä tilauskoulutuksina muun muassa liikunta- ja terveysalan järjestöille, oppilaitoksille ja -yrityksille. Pääkouluttajina toimivat vankan kokemuksen omaavat eri liikunta- ja liiketerapiamuotojen ammattivalmentajina ja -kouluttajina toimineet Tiina Arrankoski ja Tuomo Kettunen. 

Lue lisää: www.nordicwalkingcouncil.com

Kaukaa katsottuna hyväryhtinen oikeaoppinen kävely ilman sauvoja ja moderni sauvakävely eivät eroa toisistaan.