Retkikohteet

Suomessa on laajat jokamiehenoikeudet, mahtavan monipuolinen luonto, toisistaan selvästi poikkeavat vuodenajat ja kattava retkeilyreittien ja -kohteiden verkosto. Retkikohteita on tuhansittain, tässä pikainen katsaus erityyppisiin retkikohteisiin.

Kansallispuistot

Suomen 40 kansallispuistoa tarjoavat monipuolisia ulkoilumahdollisuuksia kauniin luonnon keskellä. Kansallispuistot sisältävät merkittyjä reittejä, luontopolkuja ja tulentekopaikkoja sekä telttailualueita tai yöpymiseen tarkoitettuja rakennuksia. Lisäksi osassa on luontokeskuskin. Kansallispuistoilla suojellaan luonnon monimuotoisuutta sekä samalla annetaan ihmisille mahdollisuus viettää aikaa luonnossa. Kansallispuistot ovat luonnonsuojelualueita, joten kansallispuistoissa voidaan rajoittaa liikkumista osassa puistoa esimerkiksi lintujen pesimärauhan vuoksi.

Valtion retkeilyalueet

Valtion retkeilyalueet ovat monipuolisen virkistyskäytön upeita luontokohteita. Valtion retkeilyalueella voit retkeillä ja hiihtää, marjastaa, telttailla ja levähtää laavuilla. Retkeilyalueilla on merkittyjä kävely- ja hiihtoreittejä sekä luontopolkuja. Alueilta voi löytyä myös vuokrakämppiä ja osassa on myös luontokeskus. Hakkuita voidaan tehdä alueella, mutta virkistyskäyttö riittävästi huomioon ottaen. Suomessa on tällä hetkellä seitsemän valtion retkeilyaluetta.

Luonnonpuistot

Luonnonpuistojen päätehtävä on luonnonsuojelu ja tieteellinen tutkimus. Luonnonpuistoissa pyritään turvaamaan luonnon koskemattomuus. Suojelumääräykset ovatkin luonnonpuistossa tiukkoja verrattuna kansallispuistoihin. Kymmenen luonnonpuistoa ovat yleisöltä kokonaan suljettuja. Retkeilijöille on kuitenkin annettu mahdollisuus nauttia luonnosta yhdeksässä luonnonpuistossa. Näissä luonnonpuistoissa saa retkeillä merkityillä poluilla. Matkan varrelta voi löytyä tulipaikka tai muuta palveluvarustusta.

Erämaa-alueet

Lapin kaksitoista laajaa, asumatonta ja lähes luonnontilaista erämaa-aluetta ovat vaeltajien suosiossa. Erämaan hiljaisuus ja harvaan vastaan tulevat muut kulkijat tekevät erämaa-alueista omanlaisiansa luontokohteita. Erämaa-alueilla on vähän merkittyjä alueita, palveluita ei ole ja autiotuvat ovat harvassa. Erämaa-alueella vaeltaessa vaaditaankin henkistä ja fyysistä kanttia, hyvää suunnistustaitoa ja tulenteon on onnistuttava säällä kuin säällä. Haasteelliset olosuhteet ja ympäröivä lähes koskematon luonto ovat osa erämaa-alueiden viehätystä.

Kansalliset kaupunkipuistot

Kaupunkiluontoon ja rakennettuun kulttuuriympäristöön voi tutustua Suomen kuudessa kansallisessa kaupunkipuistossa. Laajoista ja eheistä kokonaisuuksista muodostuvat kaupunkipuistot tarjoavat kävelyreittejä, joissa voi ihastella puistomaista luontoa, monipuolista arkkitehtuuria ja mielenkiintoista historiaa.

Kuntien ja virkistysalueyhdistysten ulkoilu- ja virkistysalueet

Kuntien ulkoilu- ja virkistysalueet mahdollistavat luonnossa liikkumisen taajamien lähistöllä ja alueilla, joissa valtion maita ei ole. Näillä alueilla on yleensä retkeilyreittejä, luontopolkuja ja taukopaikkoja. Tiedot löytyvät kuntien ja virkistysalueyhdistysten verkkosivuilta.

Linkeillä liikkeelle:

www.luontoon.fi/retkikohteet (Metsähallituksen kohteet)
www.retkipaikka.fi (Retkipaikka portaalin kohteet kartalla)
virkistys.info (Virkistysalueyhdistysten kohteet)

www.retkikartta.fi (Metsähallituksen palvelut maastokartalla)
www.tulikartta.fi (Tulentekomahdollisuuksia kartalla)