Jokamiehenoikeudet 

Jokamiehenoikeudet liittyvät olennaisesti polkujuoksuun, sillä polkujuoksu tapahtuu luonnossa. Polkujuoksijalla tulee olla auttava käsitys jokamiehenoikeuksista ja -velvollisuuksista. Olennaista on ymmärtää missä saa liikkua ja missä ei.

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Jokamiehenoikeudella toimiminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle. Luonnonsuojelualueilla eivät kuitenkaan jokamiehenoikeudet ole sellaisenaan voimassa.

Jokamiehenoikeudet luonnonsuojelualueilla

Suojelualueilla luonnonsuojelulaki antaa mahdollisuuden rajoittaa liikkumista alueen suojelutavoitteen saavuttamiseksi. Kasvien ja kasvinosien kerääminen sekä hyönteisten pyydystäminen on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa ja sallittu vain tieteellistä tutkimusta varten. Myös liikkumista voidaan rajoittaa, jos alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyttäminen sitä vaatii. Samoin leiriytymistä voidaan rajoittaa tai se voidaan kieltää kokonaan. Tällaiset rajoitukset löytyvät alueen perustamispäätöksen rauhoitusmääräyksistä tai sen järjestyssäännöstä. Eri luonnonsuojelualuetyypit poikkeavat kuitenkin varsin paljon toisistaan tässä suhteessa. Luontoon.fi:ssä esiteltyjen retkikohteiden yhteydessä kerrotaan myös kohdekohtaisista ohjeista ja säännöistä. Luonnonsuojelualueilla ei saa lenkkeillä merkittyjen reittien ulkopuolella, vaikka sinne näyttäisi menevän polkuja. Jos olet epävarma alueen rajoituksista on parempi sijoittaa lenkki muuhun ympäristöön.

Jokamiehenoikeudet polkujuoksijan näkökulmasta

Saat:

 • liikkua jalan luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä (rannat/suot)
 • oleskella tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja
 • uida ja kulkea jäällä

Et saa:

 • haitata maanomistajan maankäyttöä
 • kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksessä olevilla pelloilla
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi kulkemalla liian lähellä asumuksia tai meluamalla
 • roskata ympäristöä
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
 • häiritä eläimiä

Tutustu tarkemmin jokamiehenoikeuksiin täällä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyökumppanit