Kouluttaudu ohjaajaksi

Melontaohjaajakurssi

Melontaohjaajan tehtävänä yhdistyksessä on toteuttaa toimintaa, ohjata iltalenkkejä, vetää retkiä ja avustaa koulutuksissa. Ohjaaja toimii helpoissa olosuhteissa, tyypillisesti vajan lähivesillä ja vajarannassa. 

Ohjaajan tehtävät ovat:

  1. Koulutustoiminta, ensisijaisesti peruskurssit
  2. Muu ohjattu melontatoiminta, esim. kuntolenkit, viikkomelonnat, retket

Ohjaajan toimintaroolit ovat:

  1. Avustava, esim. peruskurssin apuopettaja tai melontaretken apuvetäjä
  2. Vastuullisena, esim. peruskurssin opettaja, retken johtaja tai harjoitussession ohjaaja

Pääpaino ohjaajakoulutuksessa on käytännön taidoissa tyypillisissä seura- tai yhdistystoiminnan toimintaympäristöissä; lähivesillä ja helpommilla retkillä. Ohjaajakoulutuksen sisältöön voi tutustua tästä linkistä

Kurssin hyväksytty suorittaminen antaa Suomen Melonta- ja Soutuliiton melontaohjaajapätevyyden ja valmiudet ohjata melonnan alkeiskursseilla ja matalan kynnyksen melontaretkillä ja -tapahtumissa. Osallistujilta edellytetään ennen kurssia suoritettua Meloja 2 / EPP2-taitokoetta sekä sitoutumista oman yhdistyksen melontatoimintaan.
Tutustu taitokoevaatimuksiin tästä linkistä: Meloja 2 / EPP2 -vaatimukset

Kurssi on tarkoitettu Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä toimiville aktiivimelojille. Koulutuspaikkoja on tarjolla 2/yhdistys. Ne ovat maksuttomia ja tarkoitettu henkilöille, jotka sitoutuvat ohjaamaan melontaa omassa yhdistyksessään. Koulutukseen osallistumisesta ja ohjaamisesta tulee sopia oman yhdistyksen hallituksen kanssa, ennen kurssille ilmoittautumista.

Melonnan ohjaajakurssit 2024

Lisätietoja: susanne.blomqvist@suomenlatu.fi