Kouluttaudu ohjaajaksi

Melonnan ohjaajakurssi

Melontaohjaajan tehtävänä yhdistyksessä on toteuttaa toimintaa, ohjata iltalenkkejä, vetää retkiä ja avustaa koulutuksissa. Ohjaaja toimii helpoissa olosuhteissa, tyypillisesti vajan lähivesillä ja vajarannassa. 

Ohjaajan tehtävät ovat:

  1. Koulutustoiminta, ensisijaisesti peruskurssit
  2. Muu ohjattu melontatoiminta, esim. kuntolenkit, viikkomelonnat, retket

Ohjaajan toimintaroolit ovat:

  1. Avustava, esim. peruskurssin apuopettaja tai melontaretken apuvetäjä
  2. Vastuullisena, esim. peruskurssin opettaja, retken johtaja tai harjoitussession ohjaaja

Pääpaino ohjaajakoulutuksessa on käytännön taidoissa tyypillisissä seura- tai yhdistystoiminnan toimintaympäristöissä; lähivesillä ja helpommilla retkillä. Ohjaajakoulutuksen sisältöön voi tutustua tästä linkistä

Kurssin hyväksytty suorittaminen antaa Suomen Melonta- ja Soutuliiton melontaohjaajapätevyyden ja valmiudet ohjata melonnan alkeiskursseilla ja matalan kynnyksen melontaretkillä ja -tapahtumissa. Osallistujilta edellytetään ennen kurssia suoritettua Meloja 2 / EPP2-taitokoetta sekä sitoutumista oman yhdistyksen melontatoimintaan. Meloja 2 / EPP2 -vaatimukset

Kurssi on tarkoitettu Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä toimiville aktiivimelojille. Yhdistyksessä ohjaamaan sitoutuville on tarjolla 2 maksutonta koulutuspaikkaa/yhdistys. Näistä maksuttomista koulutuspaikoista tulee sopia oman yhdistyksen hallituksen kanssa, ennen kurssille ilmoittautumista.

  • HAKU VUODEN 2023 MELONNAN OHJAAJAKOULUTUKSIIN AVATAAN TAMMIKUUSSA 2023