Jokamiehenoikeudet melonnassa

Jokamiehenoikeudet liittyvät olennaisesti melontaan, sillä vesistöt ovat osa luontoympäristöä. Melojalla tulee olla käsitys jokamiehenoikeuksista ja -velvollisuuksista. Olennaista on ymmärtää, missä voi meloa ja rantautua ja missä ei. 

Jokainen saa kulkea vesillä, mutta vesillä liikkuminen ja oleskelu ei saa aiheuttaa tarpeetonta häiriötä. Vesillä liikkuja voi käyttää ranta-alueita lepoon ja virkistäytymiseen siellä, missä liikkuminenkin on sallittua. Lintujen ja muiden eläinten pesintää ei saa häiritä. Maihinnousu saattaa olla kielletty puolustusvoimien alueilla ja luonnonsuojelualueilla lintujen pesimäaikaan.

Vesiliikennelain mukaan jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla (jollaiseksi myös esim. kajakki, kanootti tai sup-lauta luetaan) liikkuvan on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Jokamiehen oikeuksista yleisesti

Melontaetiketti - huomaavaisen melojan ohjeet

Ennen kuin lähdet vesille, tutustu lajin hyviin tapoihin ja suosituksiin. Ohjaaja tai yhdistyksen lajivastaava, lataa ja tulosta etiketti esimerkiksi yhdistysten käyttöön tai tapahtumissa jaettavaksi.

Melontaetiketti

  • Kunnioita luonnon rauhaa. Vältä turhaa metelöintiä. Anna rannalla tilaa myös muille.
  • Väistä muuta vesiliikennettä. Vältä melomista veneväylillä.
  • Vie roskat mukanasi. Tee nuotio vain osoitetuille paikoille. Avotulen tekeminen maastopalovaroituksen aikana on kielletty.
  • Suosi merkittyjä rantautumispaikkoja. Vältä melomista ja rantautumista piha-alueiden läheisyydessä.
  • Ota selvää lintujen pesimäalueista ja luonnonsuojelualueista. Noudata niiden sääntöjä.
  • Käytä aina kelluntaliivejä. Pidä puhelin mukanasi 112-sovellus ladattuna. Melo olosuhteissa, jotka hallitset.