Jokamiehenoikeudet maastopyöräilyssä

Luontoympäristössä pyöräileminen on jokamiehenoikeus — lähtökohtaisesti saat siis pyöräillä siellä missä kävelläkin, eikä siihen tarvita maanomistajan lupaa. Pyöräilijälle luonto on liikuntaympäristö ja olennainen osa lajin nautintoa. Liikummekin aina luontoa kunnioittaen ja toiset ulkoilijat huomioiden. 

Maastopyöräilyä voidaan kuitenkin rajoittaa tai kieltää, jos se aiheuttaa haittaa maan varsinaiselle käytölle. Esimerkiksi luonnonsuojelualueilla pyöräily voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa, jos pyöräilystä on haittaa alueen eläimistölle tai kasvillisuudelle. Yleisillä ja yksityisillä reiteillä pyöräily voidaan kieltää vain, jos se häiritsee reitin varsinaista käyttötarkoitusta suuresti tai vahingoittaa reittiä olennaisesti. Esimerkiksi kuntien ulkoilureiteillä voi olla vain kävelyyn tarkoitettuja reittejä, jolloin pyöräily niillä voidaan kieltää. Varmistathan aluekohtaiset rajoitukset ennen reitille lähtöä.

Lataa ja tulosta maastopyöräilijän etiketti

Jokamiehen oikeuksista yleisesti 

Maastopyöräily ja jokamiehen oikeudet


Maastopyöräilijän etiketti – huomaavaisen maastopyöräilijän ohjeet

Ennen kuin lähdet maastoon, tutustu lajin hyviin tapoihin ja suosituksiin. Ohjaaja, lataa ja tulosta etiketti esimerkiksi yhdistysten käyttöön tai tapahtumissa jaettavaksi.