Varusteet kuntoon

Hiihdosta saa eniten irti oikeanlaisilla välineillä. Suksien, sauvojen ja monojen on sovittava käyttötarkoitukseen sekä hiihtäjän yksilöllisiin ominaisuuksiin. Lisätietoa varusteista löydät Suomen Ladun Kaikki hiihdosta -sivustolta.

Sukset

Maastohiihdossa suksia on kolmeen tarkoitukseen: perinteiseen tyyliin, vapaaseen eli luistelutyyliin sekä latujen ulkopuolella hiihtämiseen. Sukset kehittyvät ja valikoima monipuolistuu jatkuvasti. Tavanomaisten perinteisen ja vapaan tyylin suksien lisäksi on olemassa esimerkiksi pitopohjasuksia, joissa voitelu/suksihuolto on yleensä yksinkertaisempaa.

Suksien mitta on perinteisessä hiihtotyylissä hiihtäjän pituus + 15–20 cm. Perinteisen suksen valintaan vaikuttaa myös hiihtäjän paino ja hiihtotaito, jotka määrittävät, miten jäykkä suksen tulee olla. Taitava ja voimakas hiihtäjä voi käyttää jäykempää suksea kuin aloittelija. Jäykkyys ja pitoalue vaikuttavat sekä suksen pitoon että luistoon. Pitoalueen pituus sekä korkeus vaikuttavat suksen voiteluun ja toimivuuteen eri kelialueilla.

Sopiva luistelutyylin suksen mitta on hiihtäjän pituus + 5–15 cm. Luistelusukset ovat perinteisen suksiin verrattuna huomattavasti jäykemmät. Taitava ja voimakas hiihtäjä käyttää myös luisteluhiihdossa jäykempiä suksia kuin aloittelija. Erityisesti kilpatason suksia on myynnissä samaa pituutta eri jäykkyyksillä ja eri kelialueille. Suksen profiili vaikuttaa suksen hiihdettävyyteen - jäiselle kovalle alustalle soveltuvat luistelusukset ovat ominaisuuksiltaan varsin erilaiset kuin pehmeän lumen luistelusukset.

Monot

Monot valitaan hiihtotyylin, hiihtäjän tason ja lestin mukaan. Luisteluhiihdossa monojen varren on korkeampi ja jäykempi kuin perinteisessä. Luisteluhiihtomono on jäykempi myös pohjasta. Perinteisen mono on puolestaan joustavampi ja se mahdollistaa jalan paremman liikkuvuuden. On olemassa myös molemmille hiihtotyyleillä tarkoitettuja Combi-monoja, mutta nämä ovat kompromissituotteita, eikä Combi-mono ole yhtä hyvä kuin perinteisen mono perinteisen hiihtoon tai luistelumono luisteluhiihtoon.

Monoihin ei pidä jättää niin sanottua kasvun varaa, vaan niitä kannattaa sovittaa hiihtosukan kanssa ja valita mahdollisimman sopiva mono, joka ei kuitenkaan purista tai hankaa mistään kohtaa.

Siteet

Maastohiihtosuksiin on olemassa kaksi pääsääntöistä sidetyyppiä: SNS ja NNN. Siteitä valitessa tulee ottaa huomioon, mihin sidetyyppiin monot sopivat. Uusia monoja hankkiessa tulee huomioida, kummalla sidejärjestelmällä sukset ovat varustettu.

Sauvat

Perinteiseen tyyliin sopivat sauvat ovat 0,83-0,85x hiihtäjän pituudesta (noin kainaloon asti) ja luisteluhiihdossa 0,88-0,91x hiihtäjän pituudesta (noin leukaan/korvalehteen asti).

Lasten hiihtovarusteet

Lasten hiihtovarusteet kannattaa hankkia ajatuksella. Oikeankokoisilla ja käyttötarkoitukseen parhaiten sopivilla varusteilla hiihdon opettelu on hauskaa ja palkitsevaa. Vääränkokoiset varusteet, esimerkiksi liian pitkät sukset haittaavat menoa ja sotkeutuvat helposti jalkoihin.

Alla oleva taulukko on ohjeellinen pituustaulukko pienille hiihtäjille. Kasvunvaraa saisi enimmillään olla 15 cm.

Lapsen pituus (cm) Suksen/sauvan pituus (cm)
90 90/70
100 100/75
110 110/80
115 120/85
120 130/90
125 140/95
130 150/100
135 150-160/105

Suomen Ladun Hiihtopalvelu tarjoaa laadukasta voitelupalvelua, hiihtokursseja sekä välinevuokrausta Helsingin Paloheinässä.