Varusteet kuntoon

Hiihdosta saa eniten irti oikeanlaisilla välineillä. Suksien, sauvojen ja monojen on sovittava käyttötarkoitukseen ja hiihtäjän yksilöllisiin ominaisuuksiin.

Sukset

Maastohiihdossa suksia on kolmeen tarkoitukseen: perinteiseen tyyliin, vapaaseen eli luistelutyyliin sekä latujen ulkopuolella hiihtämiseen. Sukset kehittyvät ja valikoima monipuolistuu jatkuvasti. Tavallisten perinteisen ja vapaan tyylin suksien lisäksi on olemassa esimerkiksi pitopohjasuksia, joita ei yleensä tarvitse voidella lainkaan.

Suksien mitta on perinteisessä hiihtotyylissä hiihtäjän pituus + 15–20 cm. Perinteisen suksen valintaan vaikuttaa myös hiihtäjän paino ja hiihtotaito, jotka määrittävät, miten jäykkä suksen tulee olla. Taitava ja voimakas hiihtäjä käyttää jäykempää suksea kuin aloittelija. Jäykkyys ja pitoalue vaikuttavat sekä suksen pitoon että luistoon.

Sopiva luistelutyylin suksen mitta on hiihtäjän pituus + 5–15 cm. Luistelusukset ovat perinteisen suksiin verrattuna huomattavasti jäykemmät. Taitava ja voimakas hiihtäjä käyttää myös luisteluhiihdossa jäykempiä suksia kuin aloittelija. Erityisesti kilpatason suksia on myynnissä samaa pituutta eri jäykkyyksillä ja eri lämpötila-alueille.

Monot

Monot valitaan hiihtotyylin, hiihtäjän tason ja lestin mukaan. Luisteluhiihdossa monojen varren tulee olla korkeampi ja jäykempi kuin perinteisessä. Luisteluhiihtomono on jäykempi myös pohjasta. Monoihin ei pidä jättää niin sanottua kasvun varaa, vaan niitä kannattaa sovittaa hiihtosukan kanssa ja valita mahdollisimman sopiva mono, joka ei kuitenkaan purista.

Siteet

Maastohiihtosuksiin on olemassa kaksi yleistä sidetyyppiä: SNS ja NNN. Siteitä valitessa tulee ottaa huomioon, mihin sidetyyppiin monot sopivat.

Sauvat

Perinteiseen tyyliin sopivat sauvat ovat 20–30 cm hiihtäjän pituutta lyhyemmät ja luisteluhiihdossa 10–20 cm hiihtäjän pituutta lyhyemmät.

Lasten hiihtovarusteet

Lasten hiihtovarusteet kannattaa hankkia ajatuksella. Oikeankokoisilla ja käyttötarkoitukseen parhaiten sopivilla varusteilla hiihdon opettelu on hauskaa ja palkitsevaa. Vääränkokoiset varusteet, esimerkiksi liian pitkät sukset haittaavat menoa ja sotkeutuvat helposti jalkoihin.

Alla oleva taulukko on ohjeellinen pituustaulukko pienille hiihtäjille. Kasvunvaraa saisi enimmillään olla 15 cm.

https://www.dropbox.com/s/uhrrthwlqqesstg/Screenshot%202014-09-18%2013.09.14.png?dl=0

Suomen Ladun Hiihtopalvelut tarjoavat laadukasta voitelupalvelua, hiihtokursseja sekä välinevuokrausta Helsingin Paloheinässä ja Tampereen Kaupissa.