Hyvän ulkoilukunnan menestystekijät

23.12.2011|Lausunnot

Kuntalaisten vaatimukset ulkoiluolosuhteille ovat kasvaneet ja monipuolistuneet viimeisten 10 vuoden aikana, kirjoittaa Eveliina Nygren.

Viimeisen kahden ja puolen vuoden ajan Suomen Latu on yhteistyössä 15 kunnan kanssa selvittänyt, millainen on Suomen ulkoiluolosuhteiden nykytila ja miten ulkoiluolosuhteita tulisi kehittää.

Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hanke toimii 10 -vuotisseurantaselvityksenä vuosina 1998–2000 toteutetulle samannimiselle hankkeelle, jossa selvitettiin yli 400 kunnan ulkoilumahdollisuudet.

Selvää on, että kuntalaisten vaatimukset ulkoiluolosuhteille ovat kasvaneet ja monipuolistuneet viimeisten 10 vuoden aikana. Myös asukkaiden tarpeet eriytyvät.

Toisessa ääripäässä ovat superaktiivit, jotka etsivät elämyksiä ja haasteita, toisessa kasvava liikkumaton kansanosa, joka kaipaa matalan kynnyksen olosuhteita ja palveluja.

Työikäiselle väestölle liikkumaan kannustava yhdyskuntarakenne pyöräteineen, viheralueineen ja ulkoilureitteineen on avainasemassa. Lapsille ja nuorille monipuoliset kiehtovat lähiliikuntapaikat ja mielekäs elinympäristö ovat ensiarvoisen tärkeitä. Samalla ikääntyvä väestönosa kaipaa esteettömiä ulkoilumahdollisuuksia.

Kaikkia näitä yhdistää arkiliikunnan helposti saavutettavien olosuhteiden merkitys.

Toinen käyttäjäryhmiä yhdistävä tekijä on toive laadukkaista olosuhteista. Sulka II -selvityksessä tehtyjen asukaskyselyjen mukaan ylivoimaisesti tärkeintä ulkoilupaikan valinnassa on hyvä kunto. Esimerkiksi leveiden, valaistujen, hyvin merkittyjen ja hyväkuntoisten lähireittien merkitys kasvaa. Samalla päivä- ja viikonloppuretkiin soveltuvilta seudullisilta reiteiltä kaivataan hyvän viitoituksen rinnalla palveluja, kuten taukopaikkoja ja elämyksiä.

Lajien kirjon kasvun myötä ovat tulleet myös tarpeet uusille harrastuspaikoille. Perinteisten latujen ja ulkoilureittien rinnalle ovat nousseet esimerkiksi frisbeegolfradat, matkaluisteluradat ja talvikävelyreitit.

Miten arkiliikunnan saavutettavia ja hyväkuntoista ulkoiluolosuhteita tulisi kunnissa sitten edistää?

Yksi Sulka II -hankkeen päätuloksista on Hyvän ulkoilukunnan menestystekijöiden määrittely. Yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeen tuloksia soveltaen luodut menestystekijät heijastavat hankkeen tärkeimmät havainnot sekä kuntien tärkeimmät ulkoiluolosuhteiden kehittämiskohteet.

Ulkoilun edistäminen tulee olla kunnan strateginen valinta. Ainoastaan ulkoilun edistämisen resurssien turvaamisella ja ulkoilua edistävän suunnittelun ammattitaitoa parantamalla voidaan saavuttaa päätavoite: laadukkaat, monipuoliset ulkoilupaikat ja -palvelut asukkaille.

Hyvän ulkoilukunnan menestystekijät ja hankkeen hyvät käytännöt osoitteessa www.suomenlatu.fi/olosuhdetyo.

Eveliina Nygren
projektikoordinaattori, Sulka II -hanke