Toimikunnat 

Suomen Ladussa toimii hallituksen nimeämiä vapaaehtoisista koostuvia asiantuntijaryhmiä, jotka tukevat hallituksen ja toimiston työtä. Näiden toimikuntien kausi on kolmivuotinen ja jokaisella toimikunnalla on selkeä tavoite ja työsuunnitelma, joka ohjaa ryhmän toimintaa. 

Toimikunnista Suomen Ladun toimistolla vastaa Kirsi Uusitalo (kirsi.uusitalo@suomenlatu.fi tai 044 7229 350). Jokaisessa toimikunnassa on lisäksi yhteyshenkilö toimistolta, jonka sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@suomenlatu.fi. 

Toimikuntakausi 2023-2025 

Suomen Ladun hallitus on nimennyt kolme toimikuntaa seuraavalle toimikuntakaudelle 2023-2025. Toimikunnat ovat Ohjaajuuden toimikunta, Järjestötoimikunta ja Ulkoilun olosuhteiden toimikunta
 

Järjestötoimikunta

toimiston edustus: Kirsi Uusitalo
tehtävät: Tukee strategista päätavoitetta, että 110 000 ulkoilijaa löytävät sopivan yhteisön järjestöstämme ja pääsee mukaan toimintaan. Tukee ja kehittää aluetoimintaa, on mukana toteuttamassa järjestön kokouksia, valmistelee huomionosoituksia, kehittää jäsenyhdistysten tukea ja palveluita. 
jäsenet: 

 • Anja Korhonen, puheenjohtaja
 • Tuula Forström
 • Harri Jantunen
 • Ulla Koivunen
 • Kaj Natri
 • Marjo Tahvanainen


Ohjaajuuden toimikunta

toimiston edustus: Nina Räike
tehtävät: Tukee strategista päätavoitetta, että jäsenyhdistyksissä toimii 2 500 ulkoilun ohjaajaa. Kehittää ohjaajan polkua jäsenyhdistysten näkökulmasta. Toimikunta laatii toimintamallin ohjaajan polun eri vaiheisiin (vapaaehtoistoiminnan sykli) ja kehittää koulutuksia tukemaan laajemmin ohjaajana toimimista.
jäsenet:

 • Tero Haikara, puheenjohtaja
 • Kaisa Loikkanen
 • Sanna Penttinen
 • Sanna Puhakka
 • Juha-Pekka Tolonen
 • Paula Yli-Urpo


Olosuhteiden toimikunta

toimiston edustus: Hannu Tiusanen
tehtävät: Tukee strategista päätavoitetta, että Suomen Latu kehittää 60 eri ulkoiluolosuhdetta paikallisesti jäsenyhdistyksien kanssa strategiakauden loppuun mennessä. Toimikunta kartoittaa ja kehittää strategian mukaisia ulkoiluolosuhteita eri
puolilla Suomea, sekä luo jäsenyhdistyksille malleja tukemaan omatoimista ulkoilua esimerkiksi hankkeiden kautta. Toimikunta myös etsii kiinnostuneita kuntia ja jäsenyhdistyksiä mukaan ulkoilun olosuhteita kehittäviin hankkeisiin.
jäsenet:

 • Pasi Korhonen, puheenjohtaja
 • Heli Hilliaho
 • Mikko Lehtonen
 • Pirjo Neuvonen
 • Tero Nuora
 • Timo Pasanen
 • Jussi Tiitinen