Alueellinen toiminta ja alueyhdyshenkilöt

Suomen Ladun jäsenyhdistykset on jaettu kahdeksaan latualueeseen, jotka ovat Lappi, Oulu, Keski-Suomi, Itä-Suomi, Häme, Kymi-Vuoksi, Uusimaa ja Lounais-Suomi. Alueet eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä. Keskeisiä toimijoita aluetoiminnassa ovat kunkin alueen alueyhdyshenkilöt sekä uuden strategian myötä perustetut aluetyöryhmät. Aluetoiminnan kehittämistä koordinoi järjestötoimikunta. Lue lisää...

Uusimaa

Susanna Sihvo, Vantaan Latu ja  Polku
Lähdetie 15 b 2, 05200 Rajamäki
susannasihvo(at)yahoo.com
Facebook-sivu

Häme

Juha Rantanen, Satojen Elämysten Pohjois-Satakunta
050 439 8247, juha(at)jamisports.fi
Facebook-sivu

Lounais-Suomi

Marjo Tahvanainen, Vammalan Retkeilijät
Seikolankatu 1, 38210 Sastamala
050 377 6596, tahvanainenmarjo(at)gmail.com
Facebook-sivu

Kymi-Vuoksi

Helena Kempas, Kotkan Latu
Mariankatu 20 A 31, 48100 Kotka
050 569 0969, kymivuoksi.latualue(at)gmail.com
Facebook-sivu

Keski-Suomi

Maisa Piesala, Karstulan Seudun Samoilijat
Paska-Avenue 26, 43500 Karstula
044 066 3568, maisa.piesala(at)gmail.com
Facebook-sivu

Itä-Suomi

Helena Turkki, Ristiinan Rinkka
Kosoniementie 31 a, 52300 Ristiina
040 827 6927, helena.turkki(at)gmail.com
Facebook-sivu

Oulu

Heli Hilliaho, Maaselän Latu
Hermannintie 4 A 2, 84100 Ylivieska
040 504 7060, heli.hilliaho(at)kotinet.com
Facebook-sivu

Lappi

Sari Juntura, Tornion Latu ja Polku
Metsävainiontie 10 A 4, 95450 Tornio
040 5100 186, sari.juntura(at)tornio.fi
Facebook-sivu
 


 

Lisätietoa aluetoiminnasta

Valtakunnallisesti eli koko maassa toimivat jäsenyhdistykset voivat kuulua siihen latualueeseen, missä niiden kotipaikka tai toiminnan painopiste sijaitsee.

Suomen Ladun hallitus on vahvistanut latualueiden toimintasäännöt.

Latualueet toimivat jäsenyhdistyksiä tukevana ja aktivoivana verkostona. Alueiden toiminta vaihtelee, ja se on osalla hyvinkin monipuolista ja säännönmukaista. Alueet kokoontuvat vuosittain syyskokouksiin, joissa suunnitellaan kunkin alueen seuraavan vuoden toimintaa. Halutessaan yhdistykset voivat kokoontua myös kevätkokouksiin, joiden yhteydessä pidetään erilaisia ajankohtaisia koulutuksia.

Syys- ja kevätkokousten lisäksi alueet kokoontuivat yhteisiin palavereihin Suomen Ladun kevät- ja syyskokousten yhteydessä. Kullakin latualueella toimii vapaaehtoinen alueyhdyshenkilö, jonka tärkein tehtävä on viestintä. Alueyhdyshenkilö valmistelee myös aluekokoukset sekä tukee ja neuvoo alueen yhdistyksiä.

Latualueiden toimintaa voit seurata alueiden Facebook-sivujen ja yhdistyspalvelu -sivuston ajankohtaisten uutisten kautta.  
 

 

Anniina Iivarinen

Yhdistyspalvelun vastaava

anniina.iivarinen@suomenlatu.fi
Puh 044 491 4340

Yhdistystoiminnan kehittäminen, vapaaehtoistoiminta