Aluetoiminta ja alueyhdyshenkilöt

Suomen Ladun jäsenyhdistykset on jaettu kahdeksaan latualueeseen, jotka ovat Lappi, Oulu, Keski-Suomi, Itä-Suomi, Häme, Kymi-Vuoksi, Uusimaa ja Lounais-Suomi. Alueet eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä. Keskeisiä toimijoita aluetoiminnassa ovat kunkin alueen alueyhdyshenkilöt sekä aluetyöryhmät. Aluetoiminnan kehittämistä koordinoi järjestötoimikunta. Lue lisää...

 

Uusimaa

Susanna Sihvo, Vantaan Latu ja  Polku
susannasihvo(at)yahoo.com
Facebook-sivu

Häme

Alueyhdyshenkilö vaihtumassa
Facebook-sivu

Lounais-Suomi

Alueyhdyshenkilö vaihtumassa
Facebook-sivu

Kymi-Vuoksi

Helena Kempas, Kotkan Latu
050 569 0969, kymivuoksi.latualue(at)gmail.com
Facebook-sivu

Keski-Suomi

Maisa Piesala, Karstulan Seudun Samoilijat
044 066 3568, maisa.piesala(at)gmail.com
Facebook-sivu

Itä-Suomi

Helena Turkki, Ristiinan Rinkka
040 827 6927, helena.turkki(at)gmail.com
Facebook-sivu

Oulu

Tarja Repo, Haapaveden Latu 
tarja.repo(at)outlook.com
Facebook-sivu

Lappi

Sari Juntura, Tornion Latu ja Polku
040 5100 186, sari.juntura(at)tornio.fi
Facebook-sivu
 


 

Lisätietoa aluetoiminnasta

Valtakunnallisesti toimivat jäsenyhdistykset (15 kpl) voivat kuulua siihen latualueeseen, missä niiden kotipaikka tai toiminnan painopiste sijaitsee. Suurinosa valtakunnallisista yhdistyksistä kuuluu Uudenmaan latualueeseen. 

Suomen Ladun hallitus on vahvistanut latualueiden toimintasäännöt.

Latualueet toimivat jäsenyhdistyksiä tukevana ja aktivoivana verkostona. Alueiden toiminta vaihtelee, ja se on osalla hyvinkin monipuolista ja säännönmukaista. Alueet kokoontuvat syksyisin aluekokouksiin, joissa suunnitellaan kunkin alueen seuraavan vuoden toimintaa. Halutessaan yhdistykset voivat kokoontua myös muulloin, esimerkiksi yhteisiin, ajankohtaisiin koulutuksiin. Suomen Ladun kevät- ja syyskokousten yhteydessä toteutetaan lisäksi aluepalaverit, joissa osallistujat kokoontuvat alueittain yhteiseen keskusteluun.

Kullakin latualueella toimii vapaaehtoinen alueyhdyshenkilö, jonka tärkein tehtävä on viestintä. Alueyhdyshenkilö valmistelee myös aluekokoukset sekä tukee ja neuvoo alueen yhdistyksiä. Alueyhdyshenkilön tukena toimii aluetyöryhmä, johon on nimetty vapaaehtoisia useammista alueen yhdistyksistä. 

Latualueiden toimintaa voit seurata alueiden Facebook-sivujen ja yhdistyspalvelu -sivuston ajankohtaisten uutisten kautta.  
 

 

Kirsi Uusitalo

Järjestöpäällikkö

kirsi.uusitalo@suomenlatu.fi
Puh 044 7229 350

Osallistu-tiimin esihenkilö. Hallituksen kokousten sihteeri, järjestön kokoukset, työryhmien koordinointi, toimintasuunnitelma- ja vuosikertomusprosessit, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.