Toimintasuunnitelma 2021

Tuleva vuosi tulee olemaan meille arvoitus: kukaan ei osaa varmuudella sanoa, milloin saamme selätettyä koronaviruksen ja koska voimme aloittaa normaalin yhdistystoiminnan. Tapahtuuko se puolen vuoden vai kahden vuoden kuluttua, ja toisaalta mikä on uusi normaali?

Ulkoilun määrä on kasvanut valtavasti poikkeusaikana, mikä varmasti lisää kysyntää järjestömme ja sen jäsenyhdistysten toiminnalle tulevina vuosina. Toisaalta yhteiskuntamme heikko taloudellinen tila luo haasteita niin henkilöjäsentemme kotitalouksissa, valtion liikuntajärjestöille jakamissa avustuksissa kuin Suomen Latu Kiilopään majoitus- ja ravintola-alan liiketoiminnassa. Nämä kaikki vaikuttavat oleellisesti Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten mahdollisuuksiin toteuttaa toimintasuunnitelmaamme. Näistä haasteista huolimatta olemme suunnitelleet tulevan vuoden uskoen siihen, että pääsemme kokoontumaan koulutuksiin, tapahtumiin, tilaisuuksiin ja kiertueisiin vuoden aikana. 

Selvää on myös, että tämä korona-aika jättää meille jälkiä tulevaisuuteen. Se luo ja on jo luonut meille mahdollisuuksia uudistua: meillä on jo hyviä kokemuksia mm. kestävän kehityksen mukaisten ja matka-aikoja säästävien etäkokouksien järjestämisestä sekä ulkoilu- ja virkistysalueiden tietojen keräämisestä kaikille suomalaisille. 

Suomen Ladun jäsenyhdistyksillä on yksi vahva etu puolellaan verrattuna moneen muuhun liikunta-alan toimijaan. Toimintamme perustuu tuhansiin vapaaehtoisiin ja heidän vuosittain tekemäänsä 150 henkilötyövuoteen. Liikuttamisen ilo on onneksi monelle meistä jonkinlainen itsetuntoa vahvistava perustarve, eikä se katoa mihinkään. Uskon, että vapaaehtoisuuden merkitys ihmisten liikuttamisessa korostuu seuraavina vuosina palkkarahojen vähentyessä. Uskon ja tiedän, että jäsenyhdistyksemme ovat halukkaita vahvistamaan vapaaehtoispohjaista liikunnanohjausta vastaamaan kasvavaan kysyntään. 

Alkamassa on viimeinen vuosi toteuttaa meidän kaikkien yhdessä työstämää, upeaa ja kiiteltyä ulkoile, osallistu ja vaikuta -strategiaamme. Vuoden aikana lähdemme hiomaan tästä vielä parempaa seuraavaksi viideksi vuodeksi. Haluamme sen pohjautuvan nimenomaan jäsenyhdistystemme ja henkilöjäsentemme tahtotilaan tehdä tekoja yhdessä. Koska tahtotila on yhteinen, on tärkeää että sinä, te ja me yhdessä tuomme ajatuksemme yhteisestä tulevaisuuden tahtotilasta esille, jotta voimme suunnitella yhteisen retken seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Suomen Latu on olemassa, koska meitä on yhteensä 185 jäsenyhdistystä ja yli 88 000 henkilöjäsentä. Kiitos että ulkoilutat, kiitos että osallistut ja kiitos että vaikutat!

Eki Karlsson

toiminnanjohtaja