Toimintasuunnitelma 2022

Edessäsi on täysin uudistettu ja jäsenyhdistyksiltä saadun palautteen mukaisesti tiivistetty toimintasuunnitelma. Se on kuvaus koko Suomen Ladun laajasta toiminnasta, sekä konkreettinen kutsu mukaan yhteistyöhön. Suurin osa toiminnastamme kohdistuu jäsenyhdistysten, vapaaehtoisten ja jäsenten tukemiseen. Siksi uudistuksen tärkeä tavoite on ollut myös entistä parempi viestintä. Haluamme kertoa jäsenyhdistyksille niistä asioista, joihin toivomme heidän osallistuvan. 

Toimintasuunnitelman lopussa on lueteltu erilaisia tapahtumia ja koulutuksia paikkakuntineen ja päivämäärineen. Jäsenyhdistys voi valita omaa toimintaansa tukevat tapahtumat tai ehkä innostua uudesta lajista ja koulutuksesta. 

Jäsenyhdistysten palvelun parantamisen lisäksi uudistuksen tavoite on ollut informoida kumppaneitamme ja rahoittajia ytimekkäästi tulevan vuoden toiminnasta. 

Keväällä päätämme uudesta pidemmän aikavälin tahtotilasta eli strategiasta vuosille 2022-2028. Kuvaamme myös, minkälaisena haluamme nähdä Suomen Ladun vuonna 2038, kun järjestö täyttää 100 vuotta. Tärkeintä on kirkastaa tavoitteet ja niihin liittyvät avaintoimenpiteet, mitä olemme jo työstäneet yhdessä henkilökunnan, luottamushenkilöiden sekä jäsenyhdistysten avainhenkilöiden kanssa. Jäsenyhdistysten ääni ja mielipiteet ovat tärkeässä asemassa, jotta toimintamme ja palvelumme on mahdollisimman tehokasta ja järkevää. Tavoitteisiin liittyy myös yleisiä yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtäviä, jotka palvelevat visiotamme: “Kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta”.

Toivomme, että tämä toimintasuunnitelma innostaa jäsenyhdistykset pandemian jälkeiseen paikalliseen ulkoilutoimintaan. Kysyntä ulkoilulle on kasvanut valtavasti pandemian aikana. Siitä esimerkkinä on henkilöjäsenmäärämme valtavan kasvun lisäksi retkeilijöiden, hiihtäjien ja muiden ulkoilijoiden määrän kasvu. Uskomme, että ulkoilu on parasta lääkettä pandemian jälkihoidossa ja siksi on tärkeää, että pidämme Suomea liikkeessä - yhdessä.  

Eki Karlsson

toiminnanjohtaja