Suomen Ladun strategia vuosille 2022-2028

Visio

Kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta.

Perustehtävä

Edistämme vastuullista, ympärivuotista ulkoilua.

Strategiset painopisteet ja sisällöt

Suomen Latu, sen jäsenyhdistykset ja jäsenet toimivat valtakunnallisella, alueellisilla, mutta erityisesti paikallisilla tasoilla. Tämä luo vahvan perustan yksilön ja yhteisön tarpeille harrastaa liikuntaa ulkona mahdollisemman usein ja monipuolisesti. Vision ja perustehtävän toteuttamiseksi Suomen Latu on valinnut kolmen strategisen painopistealueen alle yhdeksän sisältöä, joita toteutetaan Suomen Ladun arvojen sekä toimintatapojen mukaisesti matkalla kohti visiota:

ULKOILE

Uudistamme koulutukset vastaamaan ulkoilijoiden ja yhdistysten koulutustarvetta

Etsimme uusia ulkoilutapoja ja -lajeja ulkoilijoille

Järjestämme valtakunnallisia teemapäiviä

OSALLISTU

Ylläpidämme ja kehitämme keskitettyjä jäsen- ja yhdistyspalveluita (jäsenrekisteri ja Latu ja Polku -lehti)

Vahvistamme vapaaehtoistoimintaa jäsenyhdistyksissä, latualueilla ja Suomen Ladussa

VAIKUTA

Tuemme yhdistyksiä paikallisessa ulkoiluolosuhteiden vaikuttamistyössä

Vahvistamme mielikuvaa Suomen Ladusta ja sen jäsenyhdistyksistä koko kansan liikuttajana, ulkoilun puolestapuhujana, uudistushenkisenä ja aikaansa seuraavana toimijana

Turvaamme ja kehitämme ulkoilumahdollisuuksia hyvinvoinnin ja kansanterveyden edistämiseksi

Houkuttelemme liikkumaan ja tukemaan toimintaamme sähköisillä liikkumis- ja osallistumiskanavilla sekä -tavoilla


Arvot ja niihin liittyvät toimintatavat

Kaikilla on oikeus ulkoilla

Ulkoilu lisää hyvinvointia. Jokaisella Suomessa asuvalla tulee olla oikeus ja mahdollisuus ulkoilla.Omalla paikkakunnallaan, omalla tasollaan, yksin tai yhdessä.

Ulkoilemme ympäristöä kunnioittaen

Luonnossa saadut kokemukset vahvistavat kestävää luonto- ja ympäristösuhdetta. Vastuullinen ulkoilu tarkoittaa ympäristövastuullisia toimintapoja, jokamiehenoikeuksien ja -velvollisuuksien vaalimista sekäluonnon kulumisen ja häirinnän välttämistä. Luonnosta ja ulkoilusta kuuluu nauttia siten, ettei viedä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta siihen.

Kaikille avoin yhteisö

Suomen Ladun toimintaan on helppo tulla mukaan. Toinen toistemme kunnioittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen ovat meille tärkeitä. Olemme avoimia toimintaamme liittyvistä päätöksistä,rahoituksesta ja vaikutteista. Olemme hyviä kumppaneita suuren yleisön, sidosryhmien, median ja rahoittajien suuntaan.

Arvostamme vapaaehtoisuutta

Suomen Ladun toiminta perustuu vahvaan paikalliseen vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoisenatoimimisen pitää olla omaehtoista, palkitsevaa ja vaivatonta. Vapaaehtoistyön toimintaedellytyksetSuomessa on turvattava.

Olemme rohkeita ja uudistumme

Yhteiskunta muuttuu ja sen mukana myös me. Suomen Latu haluaa säilyttää merkityksellisyytensä myös tulevaisuudessa. Seuraamme, mitä ajassa tapahtuu ja mikä ihmisiä liikuttaa. Uudistumme yhteisönä, teemme rohkeita valintoja tulevaisuuteen kurkottaen ja kokeilemme uteliaina uutta.