ERÄVAELLUKSEN SM-KILPAILUT 2015

18.09.15 - 20.09.15

TERVETULOA KISATALKOISIIN!

Keravanjärven Kierroksen ja RESUL:n syysjotoksen järjestelyihin tarvitaan toista sataa talkoolaista. Kestoltaan erimittaisia tehtäviä on monenmoisia ja toivomuksia tehtävän luonteesta voi kaikin mokomin esittää. Eniten talkooväkeä tarvitaan tehtävärasteilla, joista kukin on toiminnassa muutaman tunnin. Kaikkiin tehtäviin perehdytetään etukäteen (erityisesti rastipäälliköiksi nimetyt), joten mukaan voi tulla vähäiselläkin kokemuksella.

SM-erävaelluksen ja syysjotoksen järjestelyorganisaatio on yhteinen. Ne, jotka haluavat jotosta varten organisoitaville MPK:n kursseille, joutuvat ilmoittautumaan jotossivujen kautta (www.jotos.fi/syysjotos2015/ ).

Järjestäjillä on käytössään suljettu intranet tarkempaa ohjeistamista varten. Intranetin pääsynhallinta tapahtuu Google-tilin avulla (se voi olla liitettynä mihin tahansa sähköpostiosoitteeseen). Käyttöoikeuksia jakaa kilpailunjohtaja Reino Ruotsalainen (sähköpostitse). Toimitsijoita ohjaa erityisesti kilpailun henkilöstöpäällikkö (Marko Ahl) sekä kunkin rastin rastipäällikkö.

Ohessa on lomake, jolla voivat ilmoittautua sekä SM-erävaelluksen että jotoksen toimitsijoiksi aikovat. Lomakkeessa voi esittää toivomuksia mieluisimmista tehtävätyypeistä. Useimmat jotosrastit ovat luonteeltaan sotilastaitoja testaavia.

KILPAILUN TOIMITSIJATIETOJEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Kilpailun toimitsijoilta pyydetään suostumusta henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu seuraavin periaattein:
■Toimitsijarekisterin pitäjä on Keravan Latu ry. Yhdistyksen puolesta tietoja käsittelee puheenjohtaja Reino Ruotsalainen.
■Toimitsijoilta kerätään oheisen lomakkeen mukaiset tiedot.
■Tietojen keruun käyttötarkoitus on yhteydenpito kilpailun toimitsijoihin. Yhteystietoja ei julkaista.
■Toimitsijatietoja ei hankita muulla tavoin kuin oheisella verkkolomakkeella. Toimitsija voi niin halutessaan ilmoittautua myös sähköpostitse tai kirjeitse.
■Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
■Tietoja säilytetään 14 vuorokautta kilpailun päättymisestä.

Kilpailun toimitsijatietojen rekisteriseloste julkaistaan pdf-muotoisena liitteenä.

SUOSTUMUS: Oheisella lomakkeella ilmoitettuja henkilötietoja saa käsitellä vuoden 2015 SM-erävaelluksen järjestelyissä em. periaatteita noudattaen.

Yhteistyökumppanit