Suomen Latu medlemstjänster

Dina medlemsförmåner 

Som medlem i Suomen Latu får du rabatt på våra utbildningar, kurser, vandringar och evenemang. Du får även tidningen Latu&Polku som landar i din postlucka fem gånger per år.

När du blir medlem i Suomen Latu ska du ansluta dig till en av våra lokala medlemsföreningar, vars tjänster och medlemsinformation det lönar sig att ta vara på. Bekanta dig med Suomen Latus medlemsföreningar och välj en som du vill ansluta dig till. Du kan fritt välja medlemsförening - välj den som ligger närmast dig, den som är lämpligast för dig eller välj en av våra riksomfattande medlemsföreningar. Om du inte gjort ett val ansluter vi dig automatiskt till medlemsföreningen som ligger närmast dig.

I ditt medlemskap med Suomen Latu får du en mängd värdefulla förmåner som stödjer ett aktivt friluftsliv, bland annat får du förmåner på boende och friluftsutrustning. Närmare information om förmånerna finns under medlemsförmåner (FI).

Olika typer av medlemskap

Vem kan bli medlem i Suomen Latu? En privatperson, en familj eller ett företag kan bli medlem i Suomen Latu. Välj den typ av medlemskap som passar bäst in i din nuvarande livssituation.

Personmedlemskap

Som personmedlem hör du till en av Suomen Latus lokala medlemsföreningar. I ditt medlemskap ingår medlemskort och tidningen Latu&Polku.

Parallellt medlemskap

Parallellt medlemskap är för dig som vill bli medlem i flera än en medlemsförening. Du får ett medlemskort men inte tidningen Latu&Polku i och med att den redan ingår i ditt personmedlemskap.

Familjemedlemskap

Personer som hör till samma hushåll kan ansluta sig till ett familjemedlemskap. En person i familjen blir huvudmedlem och betalar den vanliga medlemsavgiften. I medlemskapet ingår medlemskort, familjekort och tidningen Latu&Polku.

Ungdoms- och studerandemedlemskap (under 29 år)

Studerandemedlemskapet är för dig som är under 29 år och studerande. Du kan bli studerandemedlem genom att skicka information om din läroanstalt, studerandenummer samt uppskattad utexaminering till vår medlemstjänst. Ungdomsmedlemskapet är för dig som är under 20 år och icke studerande. Ungdomsmedlemskapet övergår till personmedlemskap då medlemmen fyller 20 år och ingen anmälan om inledda studier har gjorts. I ungdoms- och studerandemedlemskapen ingår medlemskort och tidningen Latu&Polku.

Stödjande medlemmar

Företag eller samfund som vill understöda vår verksamhet kan bli stödjande medlemmar. Även en privatperson kan vara en stödjande medlem.

Kollektivt personmedlemskap

Kollektivt personmedlemskap gäller för företagets eller föreningens anställda. Arbetsgivaren kan ge arbetstagaren ett personmedlemskap i Suomen Latu, som innehåller samma förmåner som ett vanligt personmedlemskap, med den skillnaden att räkningen går till arbetsgivaren. Ett kollektivt personmedlemskap har en medlemsavgift på 27€/år/medlem - ett förmånligt sätt att stödja de anställdas motionerande och ge dem möjligheten till en friluftsinriktad livsstil.

Hur ändrar jag mitt medlemskap eller medlemsförening?

Om du redan hunnit betala medlemsavgiften, kan du inte längre ändra ditt medlemskap eller byta medlemsförening under det innevarande året. Vi skickar ut räkningen för medlemsavgiften alltid i januari. Kontakta vår medlemstjänst om du vill göra ändringar innan du betalar medlemsavgiften.

Trots att det inte går att byta medlemsförening mitt under året, kan du ansluta dig till andra medlemsföreningar genom ett parallellt medlemskap.

Medlemskapet avbryts inte automatiskt

Ett medlemskap avbryts inte automatiskt även om du avstår från att betala medlemsavgiften. Vi behöver en skriftlig anmälan för att avbryta ditt medlemskap. Enklast gör du det genom att fylla i blanketten (FI) på våra hemsidor.

Kontakta oss

På nätet: www.suomenlatu.fi/palvelukortti
E-post: jasenpalvelu@suomenlatu.fi
Per telefon: 09 8567 7450

Obs! Tyvärr har vi inte kundbetjäning på svenska. Var god och kontakta oss med förfrågningar på finska.