Tjänster för skolklasser 

Svedängens skidtjänster erbjuder uthyrning av skidor och snöskor för skolor. Reserveringar kan göras med den bifogade blanketten. Tyvärr tar vi inte emot reserveringar per telefon! 

Prislista

Skidpaket 2€/paket (innehåller skidor, skidstavar och kängor)
Snöskor 2 €/paket (innehåller snöskor och stavar)

Reservering av utrustning

Reservering kan göras genom att fylla i den bifogade blanketten. Vi tar inte emot reserveringar per telefon. Reserveringarna tas emot i den ordningsföljd som de kommer in. Reserveringarna bekräftas inom två vardagar.

Betalning av utrustning

Betalningen kan göras mot faktura, med kontanter eller kort. I fall du använder kontanter, bör hela summan betalas på en gång. Enstaka redskap kan inte betalas skilt. Obs! Kom ihåg att meddela faktureringsadressen (ifall betalning görs mot faktura) senast vid uthyrningen. Alla reserveringar är bindande. 

Villkor för annullering

Reserveringen kan annulleras senast tre vardagar före tillfället. Ifall annullering sker senare, behåller vi 50% av summan som kontorsavgift. Ifall vädret är odugligt (-16°C eller kallare) kan annullering göras avgiftsfritt. Alla annulleringar skickas per e-post till paloheina@suomenlatu.fi

Observera att:

Läraren/övervakaren har ansvar för följande:

Läraren ansvarar för att eleverna får rätt utrustning. Eleverna kan lämna sina saker i en container när de befinner sig i Svedängen, sakerna lämnas på eget ansvar. Utrustningen returneras till sin rätta plats (skidor, stavar, kängor, snöskor) efter användning och ordnas enligt storlek. Det är viktigt att se till att dörren till containern är stängd alltid då övervakaren inte är på plats och också då ni lämnar stället efter vistelsen i Svedängen. Nycklarna till containern överges till skidtjänsten och läraren/övervakaren har plikt att säga ifall det skett någon skada i utrustningen eller om något fattas. Skidor, stavar, kängor eller snöskor som skadats med avsikt ska alltid ersättas. 

Läraren/övervakaren har ansvar för att städa containern vid behov. I fall containern lämnas ostädad, eller om utrustningen inte finns på sina rätta platser, fakturerar vi kunden med en summa på minst 15€. 

Förteckning över skidor och snöskor

Skidor, klassisk stil– 26 par

146 cm (2 par)
153 cm (3 par)
160 cm (4 par)
167 cm (7 par)
174 cm (5 par)
181 cm (5 par)

Skidor, fri stil – 11 par

140 cm (2 par)
153 cm (3 par)
160 cm (3 par)
167 cm (1 par)
173 cm (2 par)

Kängor, klassisk stil - 27 par

34 (2 par)
35 (2 par)
36 (3 par)
37 (2 par)
38 (2 par)
39 (3 par)
40 (3 par)
41 (2par)
41 (2 par)
42 (2 par)
43 (3 par)
44 (3 par)

Kängor,  fri stil – 6 par

36 (1 par)
38 (1 par)
39 (1 par)
41 (1 par)
42 (1 par)
43 (1 par)

Stavar – 42 par

110 cm (3 par)
115 cm (3 par)
120 cm (7 par)
130 cm (6 par)
135 cm (6 par)
140 cm (5 par)
145 cm (3 par)
150 cm (3 par)

Snöskor - 23 par

Alla snöskor passar både barn och ungdomar.