Motionstjänster för företag

Ett flertal undersökningar visar att satsningar på arbetshälsa betalar tillbaka sig själv, till och med flerdubbelt. En undersökning visar att en euro i arbetshälsa ger i medeltal sex gånger så stor nytta till företaget. 

Kontakta oss och satsa på arbetstagarnas välmående redan i dag. Vi erbjuder ett flertal friluftsstunder för grupper. Målsättningen är att motivera och ge verktyg åt deltagarna att röra sig ute i naturen även på fritiden.  

Skidhandledning 2h

Handledning i teknik av antingen längdskidåkning eller fristil.

Skidkurs 2x2h

Handledning i teknik av antingen ländskidåkning eller fristil. Kursen lär olika skidtekniker och hur man anpassar dem i terrängen.

Snöskoutfärd ca 1,5-2h

Kursen lär grundtekniken för vandring med snöskor och ger en grund till självständig snöskovandring.

Kontakta oss med frågor: paloheina@suomenlatu.fi