Snöskopaket för daghem

Svedängens skidtjänster erbjuder snöskopaket för daghem. Reserveringar kan göras med den bifogade blanketten. Tyvärr tar vi inte emot reserveringar per telefon! 

Prislista

Snöskopaket 15€/paket/dag, innehåller

- 5 x små snöskor för  barn mellan 3-6 år
- 1 x medelstora snöskor för barn mellan 4-6 år
- 1 x snöskor för vuxna

Förlängning av reservering 10€/paket/dag

Reservering av utrustning

Reservering kan göras genom att fylla i den bifogade blanketten. Vi tar inte emot reserveringar per telefon. Reserveringarna tas emot i den ordningsföljd som de kommer in. Reserveringarna bekräftas inom två vardagar.

Betalning av utrustning

Betalningen kan göras mot faktura, med kontanter eller kort. I fall du använder kontanter, bör hela summan betalas på en gång. Enstaka redskap kan inte betalas skilt. Obs! Kom ihåg att meddela faktureringsadressen (ifall betalning görs mot faktura) senast vid uthyrningen. Alla reserveringar är bindande.

Villkor för annullering

Reserveringen kan annulleras senast tre vardagar före tillfället. Ifall annullering sker senare, behåller vi 50% av summan som kontorsavgift. Ifall vädret är odugligt (-16°C eller kallare) kan annullering göras avgiftsfritt. Alla annulleringar skickas per e-post till paloheina@suomenlatu.fi

Observera att

Barnens övervakare har ansvar för följande:

Uthyrda redskap returneras till skidtjänsten innan hyrestiden upphör. Snöskor, stavar eller annan utrustning som gått sönder avsiktligen ska alltid ersättas. 

Reserveringsblankett