PRISLISTA SKIDVÅRD 2015-2016

Priserna är i euro (€)

Normalpris Medlemspris 
Skidvård, fri stil
(Rengöring SG6 + glidvalla SG8 x 2)
24 20,50
Skidvård, klassisk stil
(Rengöring av fästzon, rengöring av glidzon SG6, glidvalla SG8 x2, grundvalla för fästzon)                                
27 23
Grundpreparering av nya skidor

    - klassisk stil

35 29,50
    - fri stil 31 26

I samband med skidvård (tillläggspris) Normalpris Medlemspris
Renovering / grundning med flour                                                                       26 22
Fästvalla 7 6
Fästtejp 9 7,50
SG-glid 8 6,50
nästa lager 6€/5€
MF-glid (medium-flour)
nästa lager 9€/7,50€
Slipning 6 5
Rengöring av smutsiga skidor 8 6,50

Övrigt  Normalpris  Medlemspris
Glid- och fästvalla
(Borttagning av gammal valla, glidparaffin, vallning enligt önskan/enligt föret.)       
22 18,50

Glidvallning
(Vallning enligt önskan eller föret.)

MF-glid+7€ / +6€

13 11
Fästvallning
(Borttagning av gammal valla, vallning enligt önskan/enligt föret.)
12 10
Glidvallning och grundvax för fästzonen 19 16
Glidvallning och fastsättning av fästtejp 27 23
Skidslipning i samband med vallning                   6 5
Fastsättning av fästtejp 15 12,50
Rengöring                10 8,50


Övrig skidvård  Normalpris  Medlemspris
Grundbehandling av terrängskidor                                                             40 34
Grundunderhåll av slalomskidor 40 34
Grundunderhåll av snowboard 50 42,50
Kantslipning 22 18
Skötsel
Byte av truga (stavar) 6 5
Byte av handrem (stavar) 9 7,50
Kapning av stavar 12 10
Byte av bindningar 14 12
Tjärning av skidor 29 24,50
Montering och inställning av bindningar på nya skidor 14 12

Övriga arbeten enligt överenskommelse

Medlemsförmånen fås vid uppvisandet av ett ikraftvarande Suomen Latu medlemskort.