Vårt arbete

Vi vill göra friluftslivet tillgängligt för alla, oavsett ålder, bakgrund eller personliga förutsättningar. Vår vision är att alla kan hitta ett meningsfullt sätt att utöva friluftsliv och njuta av naturen.

Vårt arbete görs i centralorganisationen Suomen Latu och i 190 medlemsföreningar runtom i Finland. Våra medlemsföreningar drivs av frivilligarbete. Medlemsföreningarnas aktivitet gör det möjligt för oss att tydliggöra vår vision i hela landet. Undersökningar visar att medlemmarna i Suomen Latu utövar ett aktivare friluftsliv än andra finländare.

Med vårt arbete vill vi värna om dagens och morgondagens friluftsliv. En välmående natur, värnandet om allemansrätten och -skyldigheten är en förutsättning för var och en av oss att kunna njuta av naturen.