Friluftslivet i Finland

Friluftsfrämjandet

Som medlem i Suomen Latu är du med och främjar friluftslivet i Finland. Vi vill stärka förutsättningarna för friluftslivet i Finland och se till att våra friluftsområden är tillgängliga och användbara för alla. Syftet som genomsyrar hela vår verksamhet är att så många som möjligt ska kunna njuta av friluftslivet - friluftslivet är för alla. Vår vision är att alla kan hitta ett meningsfullt sätt att utöva friluftsliv och njuta av naturen. 

Finlands nationalparker 

Vi har 39 nationalparker i Finland som ger var och en av oss en möjlighet att njuta av vårt lands vackraste natur. Nationalparkerna har markerade stigar, naturstigar och anvisade eldplatser samt områden för övernattning, med tält eller i ödestuga. En del nationalparker har även ett naturrum med fönster mot naturen. På alla naturrum berättar man gratis om naturskyddsområdena i närområdet. 

Nationalparkerna är naturskyddsområden som är öppna för alla, men på områden som är värdefulla för fågellivet, t.ex. under fåglarnas häckningstid kan det på en del naturområden vara förbjudet att utöva friluftsliv. Syftet med nationalparkerna är att trygga naturens mångfald och samtidigt ge besökarna en möjlighet att njuta och koppla av i naturen. Läs mera om Finlands friluftsområden på sidan www.utinaturen.fi/sv. 

Allemansrätten

Friluftslivet är för alla, friluftslivet passar alla och är en gratis kraftkälla för var och en av oss. Allemansrätten innebär att alla har rätt att vistas i naturen oberoende av vem som äger eller förvaltar området ifråga. Vistelse i naturen, inom de gränser allemansrätten utstakar, kräver inte markägarens tillstånd och det kostar heller ingenting. Allemansrätten är en grundförutsättning för friluftslivet och gäller för alla som vistas i naturen i Finland.

Det är viktigt att allemansrätten används ansvarsfullt och på rätt sätt. Att röra sig i naturen ska vara allas rätt, men samtidigt ska alla känna till sitt ansvar och se till att bevara naturen i sin naturliga form, helst utan att lämna något spår av sin vistelse. Nationalparkernas syfte är att bevara de mest värdefulla objekten i Finlands natur.

Allemansrätten i korthet:

Du får:

-  röra dig utomhus till fots, på skidor eller cykel utom på gårdsplaner och områden som tagits i särskilt bruk (till exempel åkrar som odlas och planteringar)

- tillfälligt vistas på sådana platser där det också annars är tillåtet att röra sig (till exempel tälta på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse)

- plocka vilda bär, svampar och blommor

- meta och pilka

- färdas i vattendrag och på isen

Du får inte:

- störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen

-  störa vilda djur och fåglars häckning

- fälla eller skada träd

- ta mossor, lavar, jordmaterial eller träd

- störa hemfriden

- skräpa ner

- köra med motordrivna fordon i terräng utan tillstånd av markägaren

- fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd.

(källa: www.ymparisto.fi/sv)

Naturen som kraftkälla

Att vistas i naturen bidrar till ökat välmående, livsglädje och en närmare relation med naturen. Ett flertal forskningsresultat visar att vistelse i naturen förbättrar den psykiska och fysiska hälsan. Vistelse i naturen sänker blodtrycket, ökar de vita blodkropparnas mängd i kroppen som förbättrar motståndskraften, sänker stressnivåerna och förbättrar den kognitiva förmågan. Naturen sätter kroppen i rörelse och förbättrar den fysiska förmågan. Naturen kan fungera som en återhämtningsplats som ger oss balans, eller också som en plats för ökad aktivitet och adrenalin. 

Även en kortvarig vistelse i naturen ger hälsoeffekter. Personer som vistas i nationalparker visar positiva hälsoeffekter speciellt i ett positivare sinnestillstånd och ett ökat psykiskt välmående. 

Vårt arbete 

Vårt arbete innebär att stärka friluftslivets förutsättningar i Finland. En hörnsten i vårt arbete är att fokusera på barnens vistelse i naturen och barnens relation till naturen, såväl som deras utveckling och hälsa. Vår barnverksamhet är uppskattad och känd för bland annat Skogsmullen och Mumins skidskola som är årligen återkommande aktiviteter för barn. 

Vi vill att alla i samhället har möjligheten att vistas i naturen. Vi ordnar kurser, utbildningar och evenemang där våra ledare guidar inom friluftsliv, allemansrätt, teknik, säkerhet och mycket mera. Vi erbjuder mångsidiga möjligheter att uppleva Finlands natur. 

Våra friluftsaktiviteter

Som en friluftsfrämjande organisation vill vi att du ska hitta för dig lämpligaste sättet att utöva friluftsliv året runt. Tanken med våra friluftsaktiviteter är att de ger dig möjligheten att, förutom vistas ute i den friska luften och motionera, även bekanta dig med Finlands natur från många olika synvinklar och under alla årstider. 

Friluftsaktiviteter som vi främjar är bl.a. geocaching, vinterbad, vandring, stavgång, längdskidåkning och snöskovandring.