@suomenlatu: Valtion liikuntaneuvosto lausui juuri asiasta. Valoisa vapaa-aika aika on erityisen tärkeää ulkoliikuntapaikkojen, leikkipuistojen, lähiliikuntapaikkojen ym. käytön kannalta. Ja liikkumattomuus taas globaali ongelma. https://t.co/lZfRLf4NfU

tor 16 aug 2018 12:35:50

Valtion liikuntaneuvosto lausui juuri asiasta. Valoisa vapaa-aika aika on erityisen tärkeää ulkoliikuntapaikkojen, leikkipuistojen, lähiliikuntapaikkojen ym. käytön kannalta. Ja liikkumattomuus taas globaali ongelma. https://t.co/lZfRLf4NfU

Nyheter

Feed

Suomen Latu i Instagram

3

orsaker att bli medlem i Suomen Latu

Bli inspirerad

Som medlem i Suomen Latu deltar du i evenemang, kurser och olika friluftsaktiviteter. Tidningen Latu&Polku utkommer fem gånger per år och inspirerar dig till ett aktivt friluftsliv med informativa och underhållande reportage.

Engagera dig

Öka ditt eget välbefinnande men även andras. Kom med i föreningsverksamheten, engagera dig i våra kommittéer eller bli ledare och bidra till att flera finländare kommer ut i naturen.

Påverka friluftslivet

Alla ska ha möjlighet till friluftsliv. Som medlem i Suomen Latu är du med och främjar tillgängligheten, användbarheten och bevarandet av våra friluftsområden.

Bli medlem

I dag är vi över 84 000 medlemmar i Suomen Latu. Som vår medlem är du med och stödjer friluftsfrämjandet i Finland. Som medlem tar du del av våra medlemsförmåner och i postluckan landar tidningen Latu&Polku som inspirerar dig till ett aktivt friluftsliv med informativa och underhållande reportage.

Klicka på länken nedan och bli vidarebefodrad till vår medlemsblankett (som är på finska).

Bli medlem