@suomenlatu: #puunhalausviikko muistuttaa tänä vuonna #viherympäristö'n hyvinvointivaikutuksista ja siitä, että lähiympäristö on tärkeä. Kipaise ulkona lenkillä, retkellä tai kävelemässä ja katsele puita sillä silmällä! https://t.co/8vWd7heEDc https://t.co/2OSS35LFto

mån 20 aug 2018 10:00:46

#puunhalausviikko muistuttaa tänä vuonna #viherympäristö'n hyvinvointivaikutuksista ja siitä, että lähiympäristö on tärkeä. Kipaise ulkona lenkillä, retkellä tai kävelemässä ja katsele puita sillä silmällä! https://t.co/8vWd7heEDc https://t.co/2OSS35LFto

Nyheter

Feed

Suomen Latu i Instagram

3

orsaker att bli medlem i Suomen Latu

Bli inspirerad

Som medlem i Suomen Latu deltar du i evenemang, kurser och olika friluftsaktiviteter. Tidningen Latu&Polku utkommer fem gånger per år och inspirerar dig till ett aktivt friluftsliv med informativa och underhållande reportage.

Engagera dig

Öka ditt eget välbefinnande men även andras. Kom med i föreningsverksamheten, engagera dig i våra kommittéer eller bli ledare och bidra till att flera finländare kommer ut i naturen.

Påverka friluftslivet

Alla ska ha möjlighet till friluftsliv. Som medlem i Suomen Latu är du med och främjar tillgängligheten, användbarheten och bevarandet av våra friluftsområden.

Bli medlem

I dag är vi över 84 000 medlemmar i Suomen Latu. Som vår medlem är du med och stödjer friluftsfrämjandet i Finland. Som medlem tar du del av våra medlemsförmåner och i postluckan landar tidningen Latu&Polku som inspirerar dig till ett aktivt friluftsliv med informativa och underhållande reportage.

Klicka på länken nedan och bli vidarebefodrad till vår medlemsblankett (som är på finska).

Bli medlem