@suomenlatu: Muistattehan retkillänne, että tällä hetkellä lähes koko maassa on metsäpalovaara ja avotulen teko on kielletty! Tulenteko on siis kielletty nyt myös rakennetuilla ja merkityillä nuotiopaikoilla, koska kipinät voivat sytyttää laajalle leviävän palon erittäin helposti. Ainoastaan hormillisiin keittokatoksiin ja kamiinoihin voi tulen tehdä. #suomenlatu #retkeily #tulenteko #jokamiehenoikeudet #varoitus

tor 31 maj 2018 12:36:40

Muistattehan retkillänne, että tällä hetkellä lähes koko maassa on metsäpalovaara ja avotulen teko on kielletty! Tulenteko on siis kielletty nyt myös rakennetuilla ja merkityillä nuotiopaikoilla, koska kipinät voivat sytyttää laajalle leviävän palon erittäin helposti. Ainoastaan hormillisiin keittokatoksiin ja kamiinoihin voi tulen tehdä. #suomenlatu #retkeily #tulenteko #jokamiehenoikeudet #varoitus

Nyheter

Feed

Suomen Latu i Instagram

3

orsaker att bli medlem i Suomen Latu

Bli inspirerad

Som medlem i Suomen Latu deltar du i evenemang, kurser och olika friluftsaktiviteter. Tidningen Latu&Polku utkommer fem gånger per år och inspirerar dig till ett aktivt friluftsliv med informativa och underhållande reportage.

Engagera dig

Öka ditt eget välbefinnande men även andras. Kom med i föreningsverksamheten, engagera dig i våra kommittéer eller bli ledare och bidra till att flera finländare kommer ut i naturen.

Påverka friluftslivet

Alla ska ha möjlighet till friluftsliv. Som medlem i Suomen Latu är du med och främjar tillgängligheten, användbarheten och bevarandet av våra friluftsområden.

Bli medlem

I dag är vi över 84 000 medlemmar i Suomen Latu. Som vår medlem är du med och stödjer friluftsfrämjandet i Finland. Som medlem tar du del av våra medlemsförmåner och i postluckan landar tidningen Latu&Polku som inspirerar dig till ett aktivt friluftsliv med informativa och underhållande reportage.

Klicka på länken nedan och bli vidarebefodrad till vår medlemsblankett (som är på finska).

Bli medlem