@suomenlatu: Meillä oli ilo olla mukana tekemässä Oppi ja ilo -sarjan luontoretkien ideakorttipakkaa. Luontoon-korteista riittää tekemistä ja ihmeteltävää monelle #retkelle! https://t.co/UGrALvSWFQ https://t.co/4FHhADYxlX

fre 20 jul 2018 15:12:06

Meillä oli ilo olla mukana tekemässä Oppi ja ilo -sarjan luontoretkien ideakorttipakkaa. Luontoon-korteista riittää tekemistä ja ihmeteltävää monelle #retkelle! https://t.co/UGrALvSWFQ https://t.co/4FHhADYxlX

Nyheter

Feed

Suomen Latu i Instagram

3

orsaker att bli medlem i Suomen Latu

Bli inspirerad

Som medlem i Suomen Latu deltar du i evenemang, kurser och olika friluftsaktiviteter. Tidningen Latu&Polku utkommer fem gånger per år och inspirerar dig till ett aktivt friluftsliv med informativa och underhållande reportage.

Engagera dig

Öka ditt eget välbefinnande men även andras. Kom med i föreningsverksamheten, engagera dig i våra kommittéer eller bli ledare och bidra till att flera finländare kommer ut i naturen.

Påverka friluftslivet

Alla ska ha möjlighet till friluftsliv. Som medlem i Suomen Latu är du med och främjar tillgängligheten, användbarheten och bevarandet av våra friluftsområden.

Bli medlem

I dag är vi över 84 000 medlemmar i Suomen Latu. Som vår medlem är du med och stödjer friluftsfrämjandet i Finland. Som medlem tar du del av våra medlemsförmåner och i postluckan landar tidningen Latu&Polku som inspirerar dig till ett aktivt friluftsliv med informativa och underhållande reportage.

Klicka på länken nedan och bli vidarebefodrad till vår medlemsblankett (som är på finska).

Bli medlem